Belastingadvies

U wilt voldoen aan uw fiscale verplichtingen zonder dat u daar onnodig veel tijd aan kwijt bent. Daarnaast wilt u gebruik maken van de kansen die de fiscale wetten en regels u bieden. De specialisten van Mazars helpen u uw fiscale kansen optimaal te benutten. Ze geven u fiscaal advies op maat: in binnenland én buitenland.

Tax Reporting & Control Services

Als internationaal opererend bedrijf krijgt u op alle fronten te maken met belastingen en de verscherpte rapportageverplichtingen die hier mee samenhangen. In de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekeningen die u opstelt resulteert dit in een ‘fiscale positie’. De fiscale positie komt tot stand via de interactie van IT systemen, externe verslaggevingsregels en fiscale regels, die continue veranderen. Durft u met zekerheid te zeggen dat alle belastingen goed en op tijd worden afgedragen? En verwerkt u deze belastingen zonder de fiscale en financiële risico’s?

Bedrijfsopvolging

Afstand nemen van uw onderneming is nooit eenvoudig. Uw hele ziel en zaligheid ligt erin. Daarom wilt u goed voorbereid zijn wanneer het moment daar is en wilt u de onderneming zonder fiscale problemen overdragen. De adviseurs van Mazars kunnen u helpen bij uw bedrijfsopvolging. Of deze nu lang van te voren gepland is, of door omstandigheden acuut plaatsvindt. Wij staan u onder meer bij in het opstellen en uitvoeren van een stappenplan voor de overname (in samenspraak met bijvoorbeeld een notaris). Alles in nauw overleg met u als ondernemer.

Belastingaangifte

Als ondernemer bent u verplicht om belastingaangifte te doen. De Belastingdienst maakt dit steeds makkelijker door gegevens vooraf in te vullen, maar aan de andere kant worden de regels waar u aan moet voldoen steeds complexer. Wilt u zeker weten dat uw aangifte goed is ingevuld, maar heeft u niet de tijd of de expertise om u hierin te verdiepen? Laat u ontzorgen door de specialisten van Mazars, dé experts op het gebied van belastingaangifte.

Fiscaal-juridische procedures

Op fiscaal gebied neemt het formalisme toe, zowel in wettelijke bepalingen als in de houding van ambtenaren van de belastingdienst. Het spanningsveld en daarmee de kans op conflicten met de fiscus neemt hierdoor eveneens toe.

Douane en internationale handel

Door de toenemende internationale handel kan uw bedrijf in aanraking komen met complexe douanewetgeving. Doet u internationaal zaken en verplaatst u goederen over de wereld? Dan is een goede douaneplanning en beheersing van de regelgeving bij import en export noodzakelijk om onnodige risico’s en kosten te voorkomen.

Loonheffingen

Betaalt u de juiste sectorpremie en WGA premie? Als werkgever wilt u optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die nationale en internationale regels rondom loonheffingen, pensioenen en grensoverschrijdende arbeid bieden. Tegelijkertijd wilt u de risico’s van naheffingen tot een minimum beperken. De belastingspecialisten van Mazars helpen u hierbij.

Estate planning

Als vermogende particulier en/of ondernemer wilt u graag de zekerheid dat uw vermogen goed is gestructureerd, op basis van uw persoonlijke situatie en voorkeur. Maar hoe weet u dat u fiscaal en juridisch de optimale keuzes heeft gemaakt? En dat deze keuzes waar nodig tijdig worden aangepast aan veranderde wet- en regelgeving? De specialisten van Mazars helpen u graag met deze en andere vragen op het gebied van estate planning.

Wet ketenaansprakelijkheid

Maakt uw onderneming gebruik van de diensten of arbeidskrachten van derden? Dan moet u rekening houden met de Wet ketenaansprakelijkheid (WKA). Door deze regeling kunt u aansprakelijk gesteld worden voor niet betaalde loonbelasting of sociale premies van derden. Wat kunt u doen om de risico’s te beperken?

Horizontaal toezicht

Sinds enkele jaren maakt de Belastingdienst afspraken met ondernemers over onder meer de wijze en het tijdstip van aanleveren van gegevens en de kwaliteit van die gegevens. Deze manier van werken is gebaseerd op afspraken, die vooraf gemaakt worden. Dit leidt tot minder verticaal toezicht, zoals uitgebreide boekenonderzoeken en wordt daarom horizontaal toezicht genoemd.

Share