Assistentie bij bezwaar- en beroepsprocedures

Indien dat noodzakelijk is – wanneer tijdens een controle er geen overeenstemming met de Belastingdienst wordt bereikt – voeren we bezwaarprocedures bij de Belastingdienst en zo nodig beroepsprocedure bij de rechter (zie ook Fiscaal-juridische procedures). Het kan daarbij gaan om een principieel geschilpunt, om de uitleg van de btw of douanewetgeving, of om een boete of correcte te reduceren.

Neem contact met ons op

 

Overige dienstverlening in het gebied van fiscale dienstverlening:

Share