Publicaties

Publicaties van Estate Planning.

 • ‘Is de toekomst van de Successiewet 156 te destilleren uit het recente verleden?’
  NTFR Beschouwingen, 11e jaargang nummer 1, januari 2017
 • ‘Erven’
  Familie Vermogen, 2017, (mede-auteur mr. D.C. van Beelen) 
 • ‘De Vlaamse visie op de Nederlandse ouderlijke boedelverdeling en de wettelijke verdeling’
  Tijdschrift Estate Planning (TEP), jaargang 2016, nr. 5, (mede-auteur mr. B. Verdickt)
 • Compendium Familie-erfgoedstrategie’
  Redactie, Compendia-reeks, Sdu Uitgevers Den Haag, 2017
 • Opinie: ‘Ode aan de jubilaris: 100 jaar schenkbelasting’
  Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR), juni 2017
 • ‘Op fictieve verkrijging ingevolge artikel 13a SW 1956 is BOR niet van toepassing’
  NL Fiscaal, Schenk- en erfbelasting, nummer 18, mei 2017, jaargang 2
 • ‘Één erfenis: één erfbelasting graag’
  Orde (uitgave van de NOB), nummer 2, juli 2017
 • ‘Wegwijs in de Successiewet’
  Sdu, Wegwijsserie, Tweeëntwintigste druk, 2017

Share