Fiscaal-juridische procedures

Op fiscaal gebied neemt het formalisme toe, zowel in wettelijke bepalingen als in de houding van ambtenaren van de belastingdienst. Het spanningsveld en daarmee de kans op conflicten met de fiscus neemt hierdoor eveneens toe.

Fiscale procedures voeren - een vak apart

De groeiende invloed van het Europese recht op de Nederlandse rechtspraak, specialisatie binnen de Belastingdienst en de invoering van rechtspraak in twee feitelijke instanties maken het voeren van een fiscale procedure meer en meer ‘een vak apart’. In de Sectie Procesbegeleiding en Procesvoering (kortweg Sectie PB/PV) wordt alle kennis op het gebied van procederen in de ruimste zin gebundeld.

Goede dossiervorming - een sterk begin

Een juiste aanpak vergroot de kans op succes. Een juiste aanpak betekent onder meer dat in een zo vroeg mogelijk stadium een compleet dossier wordt gevormd. De Sectie PB/PV kan u hierbij ondersteunen. Met een goed dossier kan zo vroeg mogelijk een optimale processtrategie worden bepaald, en komen formele gebreken in het handelen van de inspecteur sneller aan het licht.

Van overleg met de inspecteur tot aan het hoger beroep

De Sectie PB/PV kan u in alle stadia van een geschil met de fiscus assisteren, van overleg met de inspecteur tot beroep in cassatie voor de Hoge Raad of de Europese rechter. Onze diensten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit:

  • Beoordeling van processtukken
  • Tactische ondersteuning
  • Inschatting van proceskansen
  • Het geven van een second opinion
  • Het fungeren als vraagbaak.

Wij voeren de procedure voor u

Uiteraard is het ook mogelijk om het voeren van een procedure volledig aan de Sectie PB/PV uit te besteden. Wij zullen dan namens u, maar steeds in nauw overleg met u, alle mogelijke rechtsmiddelen aanwenden.

Samenwerking met de fiscale specialist

Indien het onderwerp van geschil ligt op het terrein van loonbelasting, premies sociale verzekeringen, omzetbelasting of estate planning werkt de Sectie PB/PV samen met de desbetreffende specialistische secties. Zo wordt de kwaliteit die u van ons mag verwachten gewaarborgd.

Onze aanpak

  • Maximaal resultaat voor uw onderneming door inzet complementaire diensten
  • Internationale aansluiting
  • Inspireren en analyseren

Meer weten over fiscaal-juridische procedures?

Neem vrijblijvend contact met ons op om te verkennen hoe we toegevoegde waarde voor uw organisatie kunnen bieden.

Neem vrijblijvend contact op »

Word lid van onze nieuwsbrief »

Share