Deelnemingsvrijstelling

Bent u bekend met de deelnemingsvrijstelling en welke fiscale voordelen dit kan bieden? De belastingadviseurs van Mazars adviseren u graag over de mogelijkheden voor uw onderneming.

Wat is deelnemingsvrijstelling?

De deelnemingsvrijstelling is één van de belangrijkste regelingen binnen de Nederlandse vennootschapsbelasting. De deelnemingsvrijstelling voorkomt dat winsten van een dochtermaatschappij nogmaals belast worden bij de moedermaatschappij. De vrijstelling biedt grote fiscale voordelen en planningsmogelijkheden, bijvoorbeeld in het geval van een verkoop van een bedrijf of bedrijfsonderdeel alsmede bij het opstarten en aanhouden van een buitenlandse vestiging.

Toepassing deelnemingsvrijstelling

Dividend dat uitgekeerd wordt door een kwalificerende deelneming blijven op grond van de deelnemingsvrijstelling buiten de heffing van de vennootschapsbelasting. Dit geldt ook voor vervreemdingswinsten die bij de verkoop van aandelen in een kwalificerende deelneming worden gerealiseerd. De keerzijde is dat verliezen op aandelen in een kwalificerende deelneming, met uitzondering van liquidatieverliezen, niet aftrekbaar zijn. Daarentegen zijn kosten die samenhangen met het bezit van kwalificerende deelnemingen wel aftrekbaar, met uitzondering van aan- en verkoopkosten deelnemingen en bepaalde interestkosten ter zake van de financiering van deelnemingen (zoals excessieve interestkosten).

Voorwaarden

Om als ’deelneming‘ te kwalificeren dient aan een aantal cumulatieve voorwaarden te worden voldaan:

  • De moedermaatschappij dient voor ten minste 5% aandeelhouder te zijn in het nominaal gestorte kapitaal van een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal zoals een BV, NV of een hiermee vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm.
  • Een lidmaatschap in een coöperatie kwalificeert eveneens als deelneming en biedt in bepaalde situaties een oplossing voor een te laag bezitspercentage.
  • De aandelen mogen niet als belegging worden aangehouden, maar dienen met oog op groepsactiviteiten of vanuit een bepaald strategisch oogpunt te worden aangehouden. Hierop bestaat een uitzondering. Ter belegging gehouden aandelen worden als kwalificerende deelneming aangemerkt indien het lichaam waarin aandelen worden gehouden niet kwalificeert als een zogenaamd “laag belaste beleggingsdeelneming”.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de fiscale voordelen of wilt u uw ondernemingsstructuur laten beoordelen? Praat dan eens met Eric Klein Hesseling via eric.kleinhesseling@mazars.nl of 088 277 23 84. Hij helpt u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op »

Word lid van onze nieuwsbrief »

   

Share