Fiscale eenheid

De fiscale eenheid is een regeling in de vennootschapsbelasting waarbij twee belastingplichtigen geacht worden in elkaar te zijn opgegaan als ware sprake is van één belastingplichtige. De fiscale eenheid vennootschapsbelasting kent enkele substantiële voordelen, maar ook nadelen. Wilt u weten of vorming van een fiscale eenheid voor uw onderneming aantrekkelijk is?

Wat levert het op?

De belangrijkste voordelen van een fiscale eenheid zijn:

  • Een verlies van de ene fiscale eenheidsmaatschappij, bijvoorbeeld als gevolg van een interest of financieringslast, kan binnen het jaar worden verrekend met belaste winsten van een andere fiscale eenheidsmaatschappij
  • Op onderlinge transacties binnen de fiscale eenheid hoeft geen winst te worden verantwoord. Dit betekent dat binnen de fiscale eenheid activiteiten en/of vermogensbestanddelen zonder belastingheffing kunnen worden verschoven en geherstructureerd
  • Er hoeft slechts één aangifte vennootschapsbelasting te worden ingediend

Voorwaarden

Wilt u een fiscale eenheid vennootschapsbelasting vormen? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De moedermaatschappij (een Nederlandse BV, NV of coöperatie) moet ten minste 95% van de juridische en economische eigendom van de aandelen in een dochtermaatschappij (BV of NV) bezitten
  • De boekjaren van de fiscale eenheidsmaatschappijen moeten samenvallen
  • Een fiscale eenheid is optioneel en er dient om verzocht te worden bij de belastingdienst

En dan?

Mits aan de voorwaarden wordt voldaan, kan een verzoek hoogstens 3 maanden terugwerkende kracht hebben. Indien niet langer aan de fiscale eenheidsvoorwaarden wordt voldaan, dan wel een ontvoegingsverzoek wordt ingediend, zal de fiscale eenheid eindigen. Het vormen en het beëindigen van een fiscale eenheid kan in bepaalde situaties nadelige consequenties hebben, zoals ongewenste winstneming. Laat u daarom vooraf goed informeren!

Meer weten?

Wilt u meer weten over de fiscale voordelen voor uw onderneming of welke acties u moet ondernemen? Praat dan eens met Eric Klein Hesseling via eric.kleinhesseling@mazars.nl of 088 277 23 84. Hij helpt u graag verder. 

Neem vrijblijvend contact op »

Word lid van onze nieuwsbrief »

Share