Markten

De specialisten van Mazars beschikken over veel expertise van vrijwel alle markten en sectoren. Wij zijn van oudsher sterk vertegenwoordigd in het mkb, en adviseren ook tal van grote ondernemingen. Uitgebreide en actuele expertise van uw sector is van essentieel belang om u goed van dienst te zijn. Het helpt ons om als een krachtige sparringpartner te opereren en u te voorzien van waardevolle adviezen en ondersteuning. Op deze pagina’s vindt u meer informatie over verschillende sectoren waarin wij actief zijn, de uitdagingen waarmee ondernemingen en organisaties in deze sectoren te maken krijgen en de expertise die wij kunnen bieden.

Transport & Logistiek

De transportsector is constant in beweging. De concurrentie is groot en de economie fluctueert. Daarom wilt u uw kosten onder controle houden en zo flexibel mogelijk zijn. Zo kunt u zich snel aanpassen aan de veranderende markt. De specialisten van Mazars helpen u de juiste keuzes te maken. Financieel, juridisch en fiscaal, maar ook op het gebied van HR, IT en duurzaamheid. Zo kunt u scherp aan de wind varen.

Not-for-Profit

De not-for-profit sector professionaliseert. Uw activiteiten liggen continu onder een vergrootglas en uw maatschappelijke rol is aanzienlijk. Ondanks dat uw activiteiten steeds meer erkenning krijgen, neemt de focus op governance en transparantie in verslaggeving toe. U zal uw beleid hierover zorgvuldig uit moeten stippelen en uitvoeren. Maar weet u ook hoe? De specialisten van Mazars beschikken over de kennis en ervaring om uw organisatie verder te helpen. Zij voorzien u van praktische adviezen en concrete handvatten, zodat u invulling kunt geven aan uw organisatiebeleid.

Financial services

De financiële sector is voortdurend in beweging. Door innovaties op de financiële markten, continu veranderende wet- en regelgeving en de ontwikkeling van nieuwe standaarden. De specialisten van Mazars volgen deze ontwikkelingen op de voet. Zij weten welke invloed deze hebben op uw organisatie, en welke kansen ze bieden.

Flexwerk

Flexwerk wordt steeds diverser en krijgt een groter aandeel in de arbeidsmarkt. Nieuwe verdienmodellen voor uitzenden, detacheren en payrollen en opdrachten over de landsgrenzen brengen u als ondernemer in aanraking met veel complexe regels. Bovendien kunt u op veel punten gecontroleerd worden. Denk bijvoorbeeld aan controles van de Belastingdienst, Inspectie SZW, controles op het gebied van NEN-normen of veiligheid en gezondheid (VCU). De flexwerk-experts van Mazars helpen u deze ingewikkelde regels te vertalen naar een praktisch uitvoerbare praktijk.

Bouw & Vastgoed

Bouw- en vastgoedondernemingen bevinden zich in een uitdagende markt. Steeds meer panden staan leeg, mede waardoor het aantal nieuwbouwprojecten afneemt. Daarnaast is het bancair financieren van projecten niet vanzelfsprekend meer. Deze ontwikkelingen brengen uitdagingen maar ook kansen met zich mee waar u op wilt inspelen. Geen tijd om stil te zitten, onderneem actie!

Technologie, Media & Telecom (TMT)

Als ondernemer binnen de sector Technologie, Media en Telecom bevindt u zich in een dynamische omgeving waar snelle en innovatieve ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen. Dit heeft invloed op uw onderneming. Tegelijkertijd bieden deze ontwikkelingen ook kansen, die u uiteraard niet wilt missen. Kortom, actief zijn in de TMT sector biedt een mooie uitdaging voor gepassioneerde en bevlogen ondernemers.

Corporates

Voor corporates (nationale en internationale ondernemingen) zijn het behouden en vergroten van de afzetmarkt, het realiseren van omzetverhoging en groei en het reduceren van kosten belangrijke doelstellingen. De specialisten van Mazars kennen de ontwikkelingen in de markt en de uitdagingen voor corporates. Met hun kennis en expertise zetten zij deze uitdagingen om in kansen voor uw onderneming.

MKB

Als ondernemer in de dynamische en concurrerende MKB-markt krijgt u meer en meer te maken met strategische en financieringsvraagstukken, toenemende automatisering en digitalisering. Hoe gaat u hiermee om? Merkt u in uw dagelijkse bedrijfsvoering dat up-to-date informatie en gedegen advies u helpen bij het nemen van gefundeerde beslissingen? De specialisten van Mazars bieden u maatwerkoplossingen, specifieke kennis en inventiviteit. Daarnaast kunnen zij u ontzorgen met efficiënte uitvoering van standaardwerk.

Vermogende particulieren

Als vermogende particulier heeft u de behoefte uw vermogen goed te structureren, fiscaal en juridisch de juiste keuzes te maken en deze zo nodig weer aan te passen. De specialisten van Mazars kunnen u – op basis van uw specifieke omstandigheden en wensen – op maat voorzien van de ondersteuning die u hiervoor nodig heeft. Zo houdt u controle over uw financiële toekomst.

Private Equity

Voor private equity is de cyclus van investeren, portfoliomanagement en succesvolle realisatie belangrijk. Dit begint bij het begrijpen van sterktes, zwaktes, potentiële risico’s en verbeteringsmogelijkheden van ondernemingen. Door hier inzicht in te krijgen, kunt u een onderneming goed managen en uiteindelijk verkopen. De specialisten van Mazars hebben de expertise om u hierbij te helpen. Zij helpen u de juiste keuzes te maken, risico’s te managen en zo waarde te creëren.

Share