Business publications

Wij delen graag onze kennis en ervaring met mensen die zoeken naar een optimale oplossing voor hun situatie, vakgenoten en andere mensen die het vak willen leren. Daarom publiceert Mazars regelmatig artikelen in vaktijdschriften en dagbladen. Hieronder vindt u een overzicht van onze publicaties.

Unfair

Thema’s als ‘fair share’, belastingontwijking en fiscale ethiek zijn van alle tijden, maar tegenwoordig is de aandacht voor deze actuele onderwerpen nog veel groter dan vroeger (lees: zo’n vijf jaar geleden). Starbucks en staatssteun, Panama Papers, de plannen van de OESO tegen grondslaguitholling en winstverschuiving en andere (internationale) fiscale onderwerpen heb ik eerder in mijn columns besproken. De kamerverhoren van de Commissie Nijboer over belastingontduiking zijn inmiddels ook van start gegaan. Hierbij spelen de begrippen fair en unfair een rol en deze begrippen zijn mede afhankelijk van de maatschappelijke ontwikkelingen op een bepaald moment. De meeste belastingadviseurs bewegen dan ook met de maatschappelijke ontwikkelingen mee, maar nog niet alle.

Part two

Bij geslaagde films wordt vaak een tweede deel gemaakt. In de fiscaliteit lijkt dit bijvoorbeeld bij de EU-anti-belastingontwijkingsrichtlijn (ATAD) eveneens een beproefd concept. In mijn vorige column “Glazen Bol” heb ik stilgestaan bij het feit dat de nieuw te vormen regering, in ieder geval voor 1 januari 2019, de ATAD1 in wetgeving moet gaan omzetten. In de ATAD1 worden vijf onderdelen geregeld, waaronder het aanpakken van belastingplanning met hybride entiteiten in Europa.

Glazen bol

Op 15 maart 2017 vinden de verkiezingen plaats en het voorspellen van de uitslag is voor mij als kijken in een glazen bol: het levert geen inzichten op. Voor de aanstaande verkiezingen registreerden het recordaantal van 81 partijen hun naam bij de Kiesraad. Wie gaat er regeren?

Whitepaper: De AVG en de gevolgen voor organisaties

27 januari 2017 - Onze samenleving en economie zijn de afgelopen decennia sterk gedigitaliseerd. Deze ontwikkeling zet zich nog steeds exponentieel voort. De digitalisering geeft ongekende mogelijkheden voor mens, maatschappij en bedrijven en overheden. De digitalisering kent naast positieve kanten ook keerzijden.

Foutherstel en controleverklaring

In de Editie 2015 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving zijn de bepalingen met betrekking tot foutherstel geactualiseerd. Die nieuwe bepalingen roepen vragen op over de betrokkenheid van de accountant en de controleverklaring die in dergelijke situaties is afgegeven. In deze bijdrage wordt een toelichting gegeven op de wijzigingen en wordt er ingegaan op de consequenties voor de controleverklaring en de verantwoordelijkheid van de accountant daarbij.

Herziene Corporate Governance Code

De Corporate Governance Code bevat principes en best practice bepalingen over de governance van beursvennootschappen. De herziene Corporate Governance Code - van toepassing vanaf 2017 - vraagt om versterking van risicomanagement en de interne audit functie.

Transparant!

De trouwe lezers van mijn column weten inmiddels dat ik veelal inleid met een toespeling naar een (bekend) liedje. Ik heb deze keer een bijzondere, maar naar mijn mening wederom toepasselijke, titel gevonden en wel één uit de ‘MegaTopTien-achtergrondmuziek’: Transparant!

Valkuilen bij toepassing tussenhoudsterregime

01 december 2016 - Anton Dieleman, Directeur Vaktechniek Accountancy bij Mazars, gaat in dit artikel in op het feit dat Nederlandse tussenhoudsters veelvuldig gebruik maken van het zogenaamde tussenhoudsterregime. Op grond daarvan zijn dergelijke rechtspersonen vrijgesteld van het opmaken van een geconsolideerde jaarrekening.

Pathways to success for Chinese companies expanding overseas

24 October 2016 - If early indications are anything to go by, then 2016 is set to be another record year for China’s outbound foreign direct investments (FDI) with $100bn of announced M&A transactions worldwide in the first three months of the year. Accelerating the pace of Chinese deals overseas are initiatives such as the Government of China’s One Belt One Road (OBOR) initiative that, inspired by the Silk Road trade path from China to Europe, is set to build a huge economic corridor that takes in almost two-thirds of the world’s population and accounts for one-third of the world’s wealth.

Controleverklaring 2016: transparant over de controle

24 oktober 2016 - Voor de controle van jaarrekeningen 2016 wordt een nieuwe versie van de controleverklaring voorgeschreven. Nieuw van opzet, indeling en bewoording. Omdat de wijzigingen omvangrijk zijn, wordt in deze uitgave van AVTR uitgebreid aandacht besteed aan de nieuwe controleverklaring.

Weerstandsvermogen in kaart brengen met risicomanagement

Als accountantsorganisatie actief binnen de sector Belangenorganisaties krijgen wij regelmatig de vraag wat de gewenste omvang van het eigen vermogen dient te zijn. Helaas kunnen ook wij geen eenduidige norm uit onze mouw schudden. Wel kunnen wij verenigingen begeleiden bij het proces om te komen tot een gefundeerde onderbouwing van de gewenste omvang van het eigen vermogen.

Happy!

Pharrell Williams zong “Here come bad news talking this and that, Yeah, give me all you got, don't hold back” […] Because I'm happy […] Because I'm happy”. Mijns inziens ademt de Miljoenennota een bepaalde gelukzaligheid uit die vergelijkbaar is met het liedje “Happy”.

Controversy

TAFKAP – “The Artist Formerly Known as Prince” – had diverse nummers die bepaald als controversieel kunnen worden gezien. Zijn nummer “Controversy” – toen nog gezongen in zijn hoedanigheid als Prince – valt in deze categorie. In Controversy vroeg Prince aandacht voor levensvragen die nog steeds actueel zijn, zoals seksualiteit, godsdienst en het “zijn”. Over deze onderwerpen bestaat niet echt overeenstemming in de wereld. In de fiscaliteit kunnen verschillende tegengestelde visies grote financiële gevolgen hebben.

Praktijkupdate bedrijfsopvolgingsregeling SW 1956 (zomer 2016)

12 september 2016 - Recent verscheen in het Kwartaalbericht Estate Planning (KWEP) een nieuwe praktijkupdate van Johan Zuiderwijk, partner bij Mazars, over de bedrijfsopvolgingsregeling. In dit artikel staat Johan Zuiderwijk stil bij de evaluatie van de bedrijfsopvolgingsregelingen en verwante onderwerpen.

Showtime!

Nee, ik heb geen abonnement genomen op de Amerikaanse betaaltelevisiezender Showtime: ik doel op de Amerikaanse verkiezingen. De (voor)verkiezingen en alles wat er in dit kader plaatsvindt is mijns inziens namelijk bepaald “Showtime” (niet te verwarren met Shownieuws van SBS6, al zie ik veelvuldig raakvlakken, maar dat terzijde). Ook de Nederlandse media is in de ban van de Amerikaanse verkiezingen en nu de zogenaamde primaries, de caucuses en de partijconventies achter de rug zijn is het wellicht goed om de fiscale balans op te maken.

Share