Controversy

TAFKAP – “The Artist Formerly Known as Prince” – had diverse nummers die bepaald als controversieel kunnen worden gezien. Zijn nummer “Controversy” – toen nog gezongen in zijn hoedanigheid als Prince – valt in deze categorie. In Controversy vroeg Prince aandacht voor levensvragen die nog steeds actueel zijn, zoals seksualiteit, godsdienst en het “zijn”. Over deze onderwerpen bestaat niet echt overeenstemming in de wereld. In de fiscaliteit kunnen verschillende tegengestelde visies grote financiële gevolgen hebben.

Een recent voorbeeld is Apple: volgens de Europese Commissie dient Apple 13 miljard euro (exclusief rente) aan ongeoorloofde staatssteun terug te betalen. Volgens Apple en bijvoorbeeld de Ierse regering is dit niet juist. Diverse belastingspecialisten hebben of gaan zich nog hierover uitlaten. Wat er ook van zij: overeenstemming over de uitkomst is er nog niet.

Binnen de fiscaliteit geldt vaak dat voorkomen beter is dan genezen. Vooraf goed en gedegen fiscaal advies inwinnen heeft dan ook de voorkeur. Desalniettemin is het mogelijk – zeker door het internationale karakter van de transport- en logistieksector – dat een geschil van inzicht ontstaat met een of meerdere belastingautoriteiten. In Nederland is het veelal goed mogelijk om met de belastingdienst argumenten uit te wisselen zonder dat dit onmiddellijk tot procedures hoeft te leiden. In andere landen hanteert de belastingdienst ander beleid: invallen met militaire ondersteuning en provocerend machtsvertoon schijnen niet ongewoon te zijn.

Desalniettemin is het ook in Nederland goed om bij (uitzicht op) een verschil van inzicht met de belastingdienst gesprekken goed voor te bereiden en daarvoor het nodige huiswerk te verrichten. De discipline “Tax Controversy” ziet hierop. Door middel van deze specialisten wordt het gemakkelijker om vanaf het eerste moment van een geschil met de Belastingdienst een betere benadering te kiezen. Indien er een verschil van inzicht ontstaat of kan ontstaan met de inspecteur, is het van groot belang dat de fiscale positie “in control” is. Dat wil zeggen dat de sterke en (mogelijk) zwakke punten in de fiscale positie van een onderneming bekend zijn en onder controle zijn, dan wel op korte termijn in kaart kunnen worden gebracht. Indien dan een geschil met de fiscus zou ontstaan, is het mogelijk om vanaf het begin goed weerwoord geven. Voorkomen is echter beter.

In bepaalde gevallen is het niet mogelijk om bepaalde discussies te voorkomen. De Belastingdienst heeft namelijk vergaande bevoegdheden als het gaat om het vergaren van informatie. Belastingplichtigen zijn in beginsel verplicht tot antwoorden en medewerking aan onderzoeken, ook als dat hun fiscale positie mogelijk zou verslechteren. Toch blijken er in de praktijk mogelijkheden te zijn verstandig om te gaan met deze verplichtingen, zoals bijvoorbeeld bij inlichtingenverzoeken uit het buitenland of boekenonderzoeken. Hierdoor kan veel ellende worden voorkomen. Complexe boekenonderzoeken waarbij de fiscus de gehele administratie onderzoekt, zijn in Nederland zeer zeldzaam. Veelal beperkt de fiscus zich tot een deelonderzoek, vaak in de vorm van een steekproef. Hoe kan je het beste op steekproeven reageren? Te vaak blijkt men daar het initiatief aan de fiscus te laten, dat blijkt achteraf onhandig te zijn, ook daar past het “in control” te zijn.

Tot slot: de belangrijkste techniek is het “on speaking terms” blijven met de behandelend inspecteur. Prince zong over Controversy. De Europese Commissie heeft diverse multinationals – zoals Apple en Starbucks – voor de rechter gedaagd en hun visie verschilt in ieder geval met die van de belastingplichtige. Desalniettemin kan ook op kleinere schaal – via Tax Controversy – veel geld en tijd bespaard worden.

Meer weten?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met Dick van Sprundel per e-mail (dick.vansprundel@mazars.nl) of per telefoon: +31 (0)88 277 16 17. Hij helpt u graag verder.

Bron: Nieuwsblad Transport

Share