Happy!

Pharrell Williams zong “Here come bad news talking this and that, Yeah, give me all you got, don't hold back” […] Because I'm happy […] Because I'm happy”. Mijns inziens ademt de Miljoenennota een bepaalde gelukzaligheid uit die vergelijkbaar is met het liedje “Happy”.

Begrijp me goed. De afgelopen jaren is ons begrotingstekort onder de Brusselse norm gebleven en we hebben nauwelijks “Zuid-Europese toestanden (oplopende tekorten)”. Desalniettemin zie ik wel ruimte en mogelijkheden om het Nederlandse investeringsklimaat te verbeteren en gerichtere investeringen te doen. 

Hoewel inverdieneffecten een politieke doodzonde zijn, heeft een juist gebruik van de eerder beproefde willekeurige afschrijving een positief effect op de economie. Door deze faciliteit kunnen bedrijven investeringen fiscaal versneld – bijvoorbeeld in twee jaar – afschrijven in plaats van in de gebruikelijke vijf jaar. De ondernemer krijgt hierdoor een financierings- en liquiditeitsvoordeel. Het vooruithalen van grote infrastructurele projecten heeft een positieve invloed op de werkgelegenheid, de Nederlandse economie en ons welzijn. Gezien de lage rentestand is de begrotingspijn beperkt. Gelukkig dringen diverse economen en het Internationaal Monetair Fonds inmiddels eveneens aan op een vraagstimulerend beleid. Kan dit nog tijdens de parlementaire behandeling worden opgepakt? In de Troonrede wordt hier – zij het voorzichtig maar nog niet concreet – gewag van gemaakt.
 
Verder is – vooralsnog – geen verdere verlaging van het Nederlandse statutaire vennootschapsbelastingtarief aangekondigd. De ons omringende landen – zoals het Verenigd Koninkrijk en België – doen dit wel. Uiteraard ben ik me ervan bewust dat belastingontwijking door multinationals hoog op de agenda staat. Het ligt dan niet voor de hand om tarieven te verlagen. Desalniettemin heeft Nederland een open economie en trekt Nederland graag internationale hoofdkantoren aan. Door het terechte gebruik van de deelnemingsvrijstelling wordt economische dubbele belasting voorkomen. Hoofdkantoren zorgen voor hoogwaardige banen, loonbelasting en omzetbelasting. Je zou de stelling kunnen verdedigen dat door het hebben van een lager statutair tarief, belastingplanning minder noodzakelijk wordt. Toch?
 
In dit kader wordt – oude wijn in nieuwe zakken – de eerder aangekondigde maatregel met betrekking tot het beperken van de renteaftrek voor overnameholdings ingevoerd. De Staatssecretaris steunt (wederom) de strijd om belastingontwijking tegen te gaan. In dit kader wordt, zoals verwacht, de dividendbelasting niet afgeschaft en worden coöperaties min of meer gelijkgesteld met kapitaalvennootschappen, zoals de BV en de NV. Bij de meeste belastingverdragen zal de huidige situatie niet veel anders worden. In niet verdragssituaties wordt bij coöperaties voortaan eerder dividendbelasting geheven. De mogelijke budgettaire opbrengsten zijn weliswaar verwaarloosbaar, maar Nederland geeft hiermee wel een internationaal politiek signaal af. Het is nog wachten op het wetsvoorstel en gestreefd wordt naar een inwerkingtreding vanaf 2018.
 
Tot slot nog wat om de lezer een goed gevoel te geven: voor kleine ondernemers / start-ups wordt de eerste vennootschapsbelastingschijf van 20% verlengd tot €250.000 (echter pas in 2018) tot €300.000 / €350.000 in 2020, respectievelijk 2021. 
 
2017 lijkt een overgangsjaar te worden… Happy?

 
 

Meer weten?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met Dick van Sprundel per e-mail (dick.vansprundel@mazars.nl) of per telefoon: +31 (0)88 277 16 17. Hij helpt u graag verder.
 
 
Bron: Taxence

Share