Showtime!

Nee, ik heb geen abonnement genomen op de Amerikaanse betaaltelevisiezender Showtime: ik doel op de Amerikaanse verkiezingen. De (voor)verkiezingen en alles wat er in dit kader plaatsvindt is mijns inziens namelijk bepaald “Showtime” (niet te verwarren met Shownieuws van SBS6, al zie ik veelvuldig raakvlakken, maar dat terzijde). Ook de Nederlandse media is in de ban van de Amerikaanse verkiezingen en nu de zogenaamde primaries, de caucuses en de partijconventies achter de rug zijn is het wellicht goed om de fiscale balans op te maken.

Grofweg zijn de Nederlandse media massaal tegen Trump en voor Clinton, maar wat zijn hun fiscale plannen en wat betekenen deze voor het Nederlandse bedrijfsleven? Nederlandse bedrijven investeren immers veel de VS en veel Amerikaanse bedrijven hebben hun (Europese) hoofdkantoor in Nederland. Welke kant zou de Amerikaanse economie op kunnen bewegen? Graag geef ik u inzicht in mijn (glazen) bol!

Momenteel maken 99 van de 100 grootste Amerikaanse bedrijven gebruik van een zogenaamde CV-BV-structuur via Nederland. Kort samengevat houdt een Amerikaanse multinational via een naar Nederlandse maatstaven fiscaal transparante entiteit, alle aandelen in een Nederlandse kapitaalvennootschap die op haar beurt bijvoorbeeld de hele wereld houdt. De transparante entiteit wordt niet in Nederland én niet in Amerika belast. Bij kapitaalvennootschappen vindt geen heffing plaats over buitenlandse dividenden, omdat Nederland de deelnemingsvrijstelling toepast. Oftewel, winsten die al bij een buitenlandse entiteit zijn belast worden niet nogmaals belast in Nederland.

Door gebruik te maken van de CV-BV-structuur wordt een uitstel bereikt; een zogenaamde “spaarpot op zee”. Zolang de winsten simpelweg niet worden overgemaakt naar de VS, worden deze nog niet in de Amerikaanse heffing betrokken. Bij sommige structuren is al twintig jaar niets overgemaakt en zodoende ook geen belastingheffing. Belangrijkste reden voor dergelijke structuren is dat de VS een verrekensysteem kent. De VS betrekt uitgekeerde winsten volledig in de heffing en geeft terug wat in het buitenland is betaald.

Trump wil graag dat de reeds door Amerikaanse bedrijven gestalde gelden terug naar de VS worden overgemaakt en aldaar in de belastingheffing worden betrokken. Hij wil het Amerikaanse vennootschapsbelastingtarief verlagen van 35% naar 15%. Daarnaast wil hij bedrijven toestaan gestalde gelden terug te halen tegen een eenmalig tarief van 10% (wat in tien jaar mag worden betaald). Het is maar de vraag of Trump slaagt in zijn opzet om CV-BV-structuren tegen te gaan. Het investeringsklimaat wordt weliswaar gunstiger, maar ontgaansmogelijkheden blijven en budgettaire lijkt dit plan veel te kostbaar.

Clinton wenst daarentegen de zogenaamde anti-inversion-wetgeving uit te breiden. Hiermee wordt het verplaatsen van een Amerikaans hoofdkantoor naar een laagbelaste jurisdictie tegengegaan. Ook wil Clinton een exit tax invoeren, zodat multinationals die de VS verlaten en in dochtervennootschappen opgepotte winsten hebben die nog niet eerder in de VS zijn belast, alsnog worden belast. Zo op het eerste gezicht lijken deze maatregelen effectief, maar wordt het gewenste resultaat niet bereikt: uitstelstructuren als de CV-BV-structuur worden immers niet aangepakt.

Enfin, voordat de verkiezingen op 8 november en de inauguratie op 20 januari 2017 plaatsvinden, zal er nog wel het nodige (in de media) gebeuren. Ook na de verkiezingen is het maar de vraag in hoeverre belastingplannen worden doorgezet. Zeker in deze vakantieperiode zou er voldoende ruimte moeten zijn voor overpeinzingen, want tijdig nadenken loont (zie mijn columns over de Brexit). Showtime!

Meer weten?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met Dick van Sprundel per e-mail (dick.vansprundel@mazars.nl) of per telefoon: +31 (0)88 277 16 17. Hij helpt u graag verder.

Bron: Nieuwsblad Transport

Share