Georganiseerde events

Inspiratie is de leidraad van ons evenementenprogramma. Daarom organiseert Mazars University diverse seminars, workshops en inspiratiesessies. Door in te spelen op de actuele thema’s binnen uw vakgebied, brengen wij u niet alleen op de hoogte, maar ook op inspirerende ideeën.

Wat kunt u verwachten?

In de events van Mazars University draait het om:

  • Inspelen op actualiteiten
  • Onderwerpen die er toe doen
  • Relaties uitbouwen
  • Kennis omzetten in kansen
  • En dat door ervaren sprekers

Compleet en op maat

Hieronder vindt u een overzicht van onze georganiseerde evenementen. Vrijwel alle workshops, seminars en inspiratiesessies kunnen voor uw organisatie op maat ontwikkeld worden. Wilt u een exclusieve training voor uw mensen? Ook dat behoort tot de mogelijkheden.

Neem contact op

Wilt u meer weten over onze georganiseerde event en hoe u die kunt inzetten binnen uw organisatie? Neem dan contact op met Mazars University via e-mail (university@mazars.nl) of per telefoon: +31 (0)88 – 277 12 34.

Kennissessie: Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming

Dit voorjaar is de langverwachte Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend onder de naam Europese Privacy Verordening, in werking getreden. De AVG is van toepassing op alle organisaties die persoonsgegevens verwerken en brengt een aantal belangrijke veranderingen met zich mee. Weten waar u rekening mee moet houden?

Kennisbijeenkomst Financiering voor Transport & Logistiek

Het zal u als ondernemer in de sector Transport & Logistiek vast niet zijn ontgaan dat het financieringslandschap sinds de kredietcrisis blijft veranderen. Ook de nieuwe regelgeving, zoals Basel III, maakt dat de traditionele banken huiverig zijn geworden om risico’s te nemen in het verstrekken van krediet. Tijdens de kennisbijeenkomst ‘Financiering voor Transport & Logistiek’ brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van financiering.

Controllersbijeenkomst Prinsjesdag 2016

22 september 2016 - Prinsjesdag staat alweer voor de deur. Traditiegetrouw worden op Prinsjesdag de voorgenomen maatregelen en fiscale wijzigingen gepresenteerd. In hoeverre krijgt u met ingrijpende wijzigingen te maken?

Seminar Arbeidsrecht

Inmiddels zijn we ruim een jaar verder na de introductie van het nieuwe ontslagrecht volgens de Wet werk en zekerheid (WWZ). Een ontslagrecht dat, mede door de introductie van de transitievergoeding, meer voorspelbaar zou moeten zijn en dat ontslag minder kostbaar, eenvoudiger en sneller zou maken. Een meer eenduidig en eenvoudiger ontslagrecht, dat zou zijn gericht op het bevorderen van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid (aldus Minister Asscher bij de introductie van de WWZ).

Controllersbijeenkomst Prinsjesdag

21 SEPTEMBER 2017 - Prinsjesdag staat voor de deur. Traditiegetrouw worden op Prinsjesdag de voorgenomen maatregelen en fiscale wijzigingen gepresenteerd. In hoeverre krijgt u met ingrijpende wijzigingen te maken?

Workshop IFRS Update

De IFRS-standaarden blijven zich in rap tempo ontwikkelen. Op dinsdag 26 september 2017 brengen wij u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen tijdens de workshop ‘IFRS Update’.

Seminar Transport en Logistiek

Er zijn veel ontwikkelingen gaande op het gebied van IT in de Transport en Logistiek sector. Hoe ontwikkelt de digitalisering zich binnen de sector? Is Blockchain voor u een kans of bedreiging?

Kennissessie Gemeenten in Control

Er wordt steeds meer verwacht van uw gemeente, zeker na de verdere decentralisatie van taken vanuit het sociaal domein en de digitalisering. Gemeenteorganisaties worden daarmee steeds complexer. Wat zijn de ontwikkelingen voor de komende jaren vanuit het perspectief van de externe accountant en de internal auditor? Op welke wijze zal ENSIA impact hebben op de verantwoording over informatiebeveiliging? Hoe kunt u zich goed voorbereiden op deze veranderingen?

International Tax Conference 2017

Word je geconfronteerd met uitdagingen in de post-BEPS-omgeving en maak je je zorgen over de risico's die verband houden met veranderingen in het internationale belastinglandschap, de Amerikaanse belastinghervorming en BREXIT? Tijdens de Internationale Tax Conference 2017 zal hier met paneldiscussies en break-out sessies uitgebreid over worden gediscussieerd.

Share