Seminar: Afschaffing pensioen in eigen beheer

Op Prinsjesdag is het langverwachte wetsvoorstel inzake de afschaffing van pensioen in eigen beheer ingediend. Voor bestaande pensioenverplichtingen in eigen beheer worden verschillende faciliteiten geïntroduceerd.

Dit evenement heeft inmiddels plaatsgevonden. Meer informatie? Neem dan contact met ons op!

Deze kunnen zeer aantrekkelijk voor u zijn en in veel gevallen zelfs noodzakelijk. Het is voor u niettemin van groot belang om een weloverwogen keuze te maken. Belangrijk daarbij is dat u ook zicht krijgt op de eventuele neveneffecten. Om u te informeren over de afschaffing van het pensioen in eigen beheer en de invloed daarvan op uw privésituatie organiseert Mazars door het land seminars over dit thema. Na het seminar heeft u een globaal beeld van de keuzemogelijkheden en de invloed hiervan op uw toekomstige inkomen en vermogen. Tevens behandelen wij onderwerpen uit het belastingplan die indirect van belang zijn voor uw oudedagsvoorziening en staan wij stil bij eventuele neveneffecten.

Data & Locaties

Maandag 31 oktober 2016     Mazars Enschede
Donderdag 3 november 2016  Mazars Amsterdam
Dinsdag 15 november 2016 Mazars Breda
Woensdag 16 november 2016 Mazars Nijmegen*
Maandag 21 november 2016  Restaurant Green Village Nieuwegein
Dinsdag 29 november 2016   Mazars Eindhoven 

Programma

U bent vanaf 15.00 uur van harte welkom. Het programma begint om 15.30 uur en we sluiten af rond 17.30 uur met een borrel. *Let op: Het seminar in Nijmegen is van 08.15 uur tot 10.00 uur in de vorm van een ontbijtsessie.

Aanmelden

Meer weten over de wetswijziging? Klik hier           

Share