Data delen in Transport en Logistiek

Data delen met ketenpartners in transport biedt transportondernemers kansen voor innovatie en verbetering van het rendement. Maar bij wie komt die winst dan uiteindelijk terecht? Bij de transportondernemer, de klant of bij een andere partij? Wat is uw databeleid? Biedt uw verdienmodel wel continuïteit?

Digitalisering in de transportsector stond centraal tijdens de inspiratiesessie ‘Data delen in Transport & Logistiek’ van maandag 21 maart bij Mazars Rotterdam. Sprekers Walther Ploos van Amstel (Lector Citylogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam), Roderick de la Houssaye (directeur Van Uden B.V.), Frank Baalbergen, Jan Matto en Geert-Jan Krol (IT-specialisten bij Mazars) spraken samen, onder leiding van dagvoorzitter Remco Schoonderwoerd (Mazars), met de ruim 50 aanwezige transportondernemers en andere geïnteresseerden over de digitale ontwikkelingen in transport en logistiek.

Precisie-logistiek

Een paar jaar geleden werd gesproken over ‘onthaasten’ binnen de logistiek. Maar daar is geen sprake van. Het moet juist allemaal sneller en nauwkeuriger. Denk bijvoorbeeld aan sameday delivery van Coolblue. De klanten (consumenten én bedrijven) verwachten in de toekomst steeds meer precisie-logistiek. De ontwikkeling van bijvoorbeeld online bestellen van levensmiddelen waarbij consumenten steeds preciezer kunnen aangeven wanneer de bestelling geleverd moet worden, zal er toe leiden dat logistieke planners een belangrijke rol gaan spelen in deze ontwikkelingen. Door de groeiende markt en gevraagde nauwkeurigheid in bezorging, wordt efficiënt en effectief gebruik van interne en externe data steeds belangrijker. Beseft u wel welke data u in uw bereik hebt?

Digitalisering zorgt voor innovatie

‘De sector digitaliseert, en deze digitalisering leidt ook tot verschuiving van omzet’, aldus Walther Ploos van Amstel. De digitale data maakt vele innovaties mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de digitale vrachtbrief die wordt ontwikkeld door Transfollow. De hoeveelheid data die hiermee beschikbaar komt leidt tot oneindige mogelijkheden en is daardoor van grote waarde. Wellicht gaat het zelfs leiden tot nieuwe verdienmodellen rondom de data.

Ketensamenwerking biedt kansen

We zien in de sector dat binnen de ketens steeds meer gebruik wordt gemaakt van elkaars capaciteiten. Door het delen van informatie binnen de keten kunnen processen onderling op elkaar afgestemd worden. Een goed voorbeeld is de control tower van Ahold waar 25 logistieke dienstverleners op zijn aangesloten die data met elkaar delen. Vrachtwagens staan zo’n 55% van de tijd stil om te lossen. Logistieke planners bouwen speelruimte in voor files en ander oponthoud. Het delen van data kan de voorspelbaarheid van de laad- en lostijden verbeteren en ketens met elkaar verbinden. ‘We zullen veel informatie met elkaar moeten gaan delen om dat waar te maken’, aldus Walther Ploos van Amstel.

Risico’s digitalisering

Het delen van data brengt ook risico’s met zich mee. Naast teveel informatie omtrent uw bedrijfsgegevens prijsgeven, zijn webapplicaties een primair target van cybercriminelen. Frank Baalbergen, cybersecurity specialist bij Mazars, gaat in op de cyberrisico’s en welke maatregelen kunnen worden getroffen. Hoe veilig zijn uw webapplicaties en IT-systemen?
 
 Een datalek kan grote gevolgen hebben voor uw organisatie. Met de Meldplicht Datalekken bent u verplicht om een datalek waar persoonsgegevens zijn verloren, binnen 72 uur te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College Bescherming Persoonsgegevens) en de betrokkenen hierover zelfs onverwijld te informeren. Doet u dit niet, dan loopt u het risico op forse boetes. Tref dus de nodige maatregelen en leg die vast. ’U krijgt niet een boete vanwege een datalek maar ook door het ontbreken van maatregelen en het niet veilig zijn van gegevens’, aldus Frank Baalbergen.

Roderick de la Houssaye, directeur bij Van Uden B.V. deelt zijn ervaring met cybercrime in de praktijk. Wat hij het publiek vooral wil meegeven: ‘Bouw regelmatig controles in ten aanzien van de (IT-)processen en mensen en maak de afweging wat je in eigen beheer wilt houden en wilt uitbesteden. Laat dit onderwerp regelmatig terugkomen op de agenda want het aantal applicaties en partners neemt toe, wat ook de kosten, aandacht en risico’s zal vergroten’. 

Beleid ontwikkelen

De digitale ontwikkelingen in transport en logistiek gaan snel. Samenwerking en data delen met ketenpartners zijn belangrijke ingrediënten om in te kunnen spelen op technologische ontwikkelingen, zoals Big Data en Process Mining. Uit rapporten van onder andere het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP) blijkt dat samenwerking en data delen in de praktijk op belemmeringen stuiten. Volgens Walther Ploos van Amstel moeten organisaties goed nadenken over met wie zij willen samenwerken en welke data zij willen delen. Teveel “open data” leidt mogelijk tot het (onbedoeld) geven van concurrentiegevoelige informatie. Ga hier dus verstandig mee om. Dit verklaart deels de terughoudendheid in de sector met betrekking tot data delen.

Eveneens pleitte Walther Ploos van Amstel voor flexibilisering van IT-toepassingen. ERP-pakketten zijn veelal star en hebben meer moeite met systeemintegratie en gegevensuitwisseling dan bijvoorbeeld een ‘best of breed’ IT-portfolio, waarbij met een set aan flexibele en eenvoudig integreerbare applicaties wordt gewerkt. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over data delen in de Transport en Logistiek? Of heeft u vragen over andere events? Laat het ons weten via university@mazars.nl.

Share