Eindejaarsbijeenkomst voor controllers

Het einde van het jaar is in zicht. Bent u helemaal klaar voor 2016? Of moet u op fiscaal gebied nog actie ondernemen? Tijdens de Eindejaarsbijeenkomst voor controllers op donderdag 10 december ontvingen ruim vijftig controllers de laatste tips en tricks op het gebied van de WKR, het belastingplan en de nieuwe Titel 9.

Bent u al op de hoogte van de gewijzigde Titel 9?

Op 29 september werd een wetswijziging door de Eerste Kamer goedgekeurd met betrekking tot Titel 9 van Boek 2 BW. Deze nieuwe Titel 9 is het gevolg van het vernieuwde beleid van de Europese Commissie, welke betrekking heeft op de jaarlijkse (geconsolideerde) financiële overzichten. De nieuwe Titel 9 is effectief voor jaarrekeningen die worden opgesteld over boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016, maar vervroegde toepassing voor 2015 is toegestaan. Wat verandert er precies? Arjan van Garderen, accountant bij Mazars, vertelt: ‘De maximale opmaak- en deponeringstermijn is met één maand vervroegd. Vroegtijdig beginnen is dan ook aan te bevelen. Bovendien zijn de groottecriteria gewijzigd, waarbij de grensbedragen voor kleine en middelgrote ondernemingen zijn verhoogd. Daarnaast is een nieuwe categorie geïntroduceerd: de micro-onderneming. Als kanttekening wil ik meegeven dat Titel 9 ook voor verenigingen en stichtingen gelden die commercieel ingesteld zijn.’

Gaat het huidige belastingplan wel door?

Volgens Arjan van ’t Zelfde, belastingadviseur bij Mazars, is het politieke traject rondom een belastingplan niet meer zoals vroeger: ‘Destijds wisten we ruim voor  1 januari wel waar we aan toe waren, dat is nu niet meer het geval. Want gaat het huidige belastingplan wel door? De Eerste Kamer moet er nog over beraadslagen’. Hij behandelt diverse fiscale eindejaarstips, zoals: ‘Wil een directeur-grootaandeelhouder (DGA) uit zijn B.V.  een dividend uitkeren? Zou u dit dan wel voor 1 januari nog doen? Door nu een maand te wachten bespaart u wellicht een box 3 heffing. En wat houdt boxhoppen in? Is dat interessant en onder welke voorwaarden is dit toegestaan? Het kan belastingvoordeel opleveren door bijvoorbeeld voor 1 januari 2016 een agiostorting van privé naar uw B.V. te doen. ’

Hoe wikkelt u de WKR af?

De werkkostenregeling (WKR) is een actueel onderwerp waar alle werkgevers op dit moment mee aan de slag moeten. Wat moet er nu echt in de administratie vastliggen? Wat gebeurt er als u er niets mee doet, vormt dat een probleem? Volgens Martin Aandewiel, belastingadviseur bij Mazars, is de kans dat de Belastingdienst bij u langskomt wellicht niet heel groot, maar laat de werkgever fiscaal voordeel liggen door niets te doen. ‘De WKR kan op de juiste manier worden afgewikkeld door een stappenplan te volgen en indien de vrije ruimte wordt overschreden dient dit (uiterlijk) te worden verwerkt in de aangifte loonheffingen van januari 2016’, legt Martin uit. In de praktijk blijkt dat de WKR vaak met eenvoudige maatregelen op een overzichtelijke wijze is toe te passen waarbij gebruik kan worden gemaakt van de fiscale voordelen.

Begin vroegtijdig

Mocht u op fiscaal gebied nog geen actie hebben ondernomen, doe dit dan nog voor 1 januari 2016. Wellicht zijn er zaken die u in 2015 een fiscaal voordeel kunnen opleveren, dus wees er op tijd bij! Mazars volgt de ontwikkelingen voor u op de voet. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd terecht bij een van onze specialisten.

Meer Mazars University Evenementen?

Mazars University is het opleidings- en kennisinstituut voor uw ontwikkeling. Wij verzorgen verdiepende werkshops, informerende seminars, inspirerende sessies en maatwerk opleidingen met uiteenlopende onderwerpen. Wilt u weten welke evenementen wij nog meer bieden? Kijk dan op mazars.nl/university. 

Share