Seminar: Wet aanpak schijnconstructies

22 april 2015 - De Wet aanpak Schijnconstructies (WAS) gaat behoorlijke impact hebben op werkgevers en opdrachtgevers, zo blijkt uit het seminar van Mazars, waarvan gisteren de eerste sessie plaatsvond in Rotterdam. Het wetsvoorstel, dat nog bij de Eerste Kamer ligt, roept menig vragen op. Met name de impact en de effectiviteit van het wetsvoorstel staan ter discussie. Wat speelt er zoal en waar moet u op letten?

Ingrijpende wijzigingen

Dat het wetsvoorstel impact gaat hebben, is duidelijk. Maar waarom wordt deze wet nu eigenlijk ingevoerd? ‘Er is een tendens van oneerlijke concurrentie op het gebied van arbeidsvoorwaarden gaande. De grenzen van de wet worden steeds meer opgezocht of zelfs overschreden. Met de WAS wordt beoogd die oneerlijke concurrentie tegen te gaan en de rechtspositie van werknemers te verbeteren’, aldus Jasper van der Voet, advocaat bij Pellicaan Advocaten.

Momenteel wordt er nog te ‘creatief’ omgegaan met loon. Dit zien we bijvoorbeeld terug in de verrekeningen en inhoudingen (huisvesting en zorgverzekering) op het loon. Van der Voet: ‘Werkgevers hanteren soms strenge boetes bij werknemers, bijvoorbeeld wanneer werknemers in de woning verwarming gebruiken terwijl het raam open staat.’ De WAS beperkt het verrekenen of inhouden van dergelijke kosten op het wettelijk minimumloon. Maar realiseer je hiermee het gewenste effect wel? Welke grenzen gaan werkgevers nu opzoeken om alsnog kosten in rekening te kunnen brengen?

Schiet de WAS haar doel daarmee voorbij? Het wetsvoorstel impliceert namelijk een aanzienlijke lastenverzwaring voor opdrachtgevers en –nemers. Opdrachtgevers zullen bijvoorbeeld meer inzicht willen in de loonadministratie van opdrachtnemers en alleen zaken willen doen met betrouwbare partijen.

Nieuwe uitdagingen opdrachtgevers

Opdrachtgevers staan voor een reeks nieuwe uitdagingen. Door de uitbreiding van de ketenaansprakelijkheid, kunnen zij nu aansprakelijk gesteld worden voor te weinig betaald loon van ingeleend personeel. Ook dat roept de nodige vragen op. ‘Hoe breed is die keten dan precies?’ vraagt een deelnemer van het seminar.

Casper Vollebregt, belastingadviseur bij Mazars, geeft aan dat opdrachtgevers diverse mogelijkheden hebben om hun aansprakelijkheid te beperken. ‘Een duidelijk proces kan erg helpen bij het beperken van de risico’s. Daar is de gehele organisatie bij betrokken, van legal tot aan de werkvloer.’ Zo zou de afdeling inkoop strenger moeten zijn op de selectie van leveranciers.

Waarborgen van privacy

Naast de aansprakelijkheid en het hanteren van het wettelijk minimumloon, bleek ook privacy een belangrijk aandachtspunt. Veel van de aanwezige ondernemers vroegen zich af hoe je de privacy van werknemers waarborgt als andere partijen inzicht willen in de personeelsdossiers en gemaakte afspraken.

De oplossing?

Na deze inspirerende middag blijkt dat de invoering van de WAS behoorlijk wat voeten in de aarde heeft. Want gaat de WAS de oneerlijke concurrentie echt te lijf? Is dit werkelijk de oplossing? Het antwoord laat nog even op zich wachten.

Wordt het voorstel door de Eerste Kamer aangenomen? Dan zal de wet per 1 juli 2015 in werking treden. U heeft dus nog maar enkele maanden om u goed voor te bereiden. Bent u niet bij ons seminar geweest? Wacht dan niet langer en meld u aan voor ons seminar. 

Meer Mazars University Evenementen?

Mazars University is het opleidings- en kennisinstituut voor uw ontwikkeling. Wij verzorgen verdiepende workshops, informerende seminars, inspirerende sessies en maatwerk opleidingen met uiteenlopende onderwerpen. Wilt u weten welke evenementen wij nog meer bieden? Kijk dan op mazars.nl/university.  

Share