Subsidies en innovatie kunnen niet zonder samenwerking

19 juni 2015 - Logistieke ondernemers zijn vaak gewend om zélf het wiel uit te vinden. Daarom zijn er in iedere onderneming innovatieve ideeën te vinden. Helaas blijven deze ideeën nog te vaak alleen op papier staan. Hoe krijg je deze initiatieven gefinancierd en welke factoren zijn er nodig om er een succes van te maken?

Op donderdag 18 juni vond de inspiratiesessie ‘Subsidiekansen’ plaats bij Mazars Rotterdam. Verschillende sprekers namen het publiek mee door het huidige subsidielandschap en belichtten aan de hand van concrete voorbeelden de kansen die er voor logistieke ondernemers liggen.

De sessie startte met de vraag: waarom worden logistieke innovatieprojecten gestart? Eigenlijk is er maar één echt antwoord op die vraag: kostenreductie. Bij (bijna) alle innovatieprojecten draait het echter ook om financiering: hoe kan de efficiëntie van de onderneming worden verhoogd waardoor de kosten gereduceerd worden? Dit is waar innovatie en subsidies om de hoek komen kijken.

Het subsidielandschap

De meeste subsidies of stimuleringsregelingen bieden een bijdrage in de gemaakte kosten . Ze komen voort uit gedefinieerde regelingen, zowel op regionaal, nationaal als op Europees niveau. Deze regelingen bepalen welke subsidiekansen er daadwerkelijk voor u liggen.

Aan welke innovatieprojecten is er behoefte? Het tijdig inspelen op deze behoefte vergroot al de slagingskans van uw project. De voor subsidie vatbare projecten dragen in de praktijk altijd bij aan maatschappelijke thema’s.

Vanuit Nederland en Europa zijn er verschillende subsidieprogramma’s waar ondernemers aan mee kunnen werken. Bijvoorbeeld MIT Logistiek en Innovatie Prestatie Contracten (IPC) voor het MKB en INTERREG of CEF Transport voor Europese doeleinden.

Meer dan geld

Subsidie is meer dan een financiering alleen. Zo draagt het onder andere ook bij aan de zichtbaarheid en positionering van uw bedrijf. Daarnaast verbreedt het uw netwerk en geeft het u toegang tot (nieuwe) kennis.

Succesfactoren

Voor de logistieke sector zit de mogelijkheden voor subsidies terzake van innovatie vooral in Cross Chain Control Centers, Supply Chain Finance en Service Logistiek. Maar ook het opkomende E-commerce biedt nieuwe kansen en uitdagingen. De frequentie wordt hoger, de hoeveelheden worden kleiner. Hoe maakt u dat efficiënt en effectief voor uw onderneming?

Tijdens de sessie bleek samenwerken dé succesfactor van innovatie te zijn. De meeste subsidies zijn dan ook voor samenwerkingsprojecten. Gezamenlijke ontwikkeling en vernieuwing bewerkstelligen, dat is waar het eigenlijk allemaal om draait. Het leren kennen van de keten en het elkaar leren kennen geeft ondernemingen de kennis die zij nodig hebben om te kunnen innoveren.

Het is uiteraard niet die samenwerking alleen; andere benodigdheden voor een succesvolle en subsidiabele innovatie zijn:

  • Business case
  • Financiële planning
  • Samenwerking met een kennisinstituut (Hogescholen & Universiteiten)

En vooral: weet wie u bent, waar uw onderneming goed in is en kijk om u heen. Welke bestaande ideeën kunnen de basis zijn voor nieuwe ideeën?

Fiscale voordelen

Naast subsidies zijn er ook fiscale innovatieve stimuleringsmaatregelen. Zo zijn er verschillende fiscale vrijstellingen, afschrijvingsmaatregelen en mogelijkheden tot vorming van reserves waar u optimaal gebruik van kunt maken. Let wel op de toenemende mate van (internationale) bedreigingen.  

Aan de slag!

‘Als het op subsidies aankomt: laten bedrijven dan geld liggen?’ was een vraag uit de zaal met zo’n 50 aanwezigen. Volgens PNO, één van de sprekers, is dat inderdaad het geval. Zeker op nationaal gebied. Bepaalde  sectoren zijn wat betreft subsidies uitgeput, bij de transport en logistieke sector is dat echter niet het geval. Bij de meest recente indieningsmogelijkheid zaten er verrassend genoeg maar zes logistieke bedrijven.

Kijkend naar de oorzaak hiervan is wellicht de conclusie dat de sector mogelijk te veel blijft hangen in de theorie. Ga aan de slag is het advies wat Coen de Lange van Dinalog de ondernemers dan ook wil meegeven. Sluit u aan bij de verschillende netwerken en ontwikkel nieuwe innovatieve initiatieven. Beperk uzelf niet tot individueel niveau maar kijk naar de hele sector. De sector moet er (ook) beter van worden. Pas dan is het een geslaagde logistieke innovatie!

Meer informatie

Wilt u eens doorpraten over de subsidiekansen voor de Transport & Logistiek sector? Praat dan eens met Remco Schoonderwoerd of Aart Bunschoten. Zij helpen u graag verder!

Zelf een evenement van Mazars bijwonen? Klik dan hier voor ons aanbod

Share