Evenementenkalender

Onze goed opgeleide professionals delen middels workshops en seminars over specifieke, actuele onderwerpen hun kennis, inzichten en ervaringen.

Controllersbijeenkomst Prinsjesdag

21 SEPTEMBER 2017 - Prinsjesdag staat voor de deur. Traditiegetrouw worden op Prinsjesdag de voorgenomen maatregelen en fiscale wijzigingen gepresenteerd. In hoeverre krijgt u met ingrijpende wijzigingen te maken?

Workshop IFRS Update

26 SEPTEMBER 2017 - De IFRS-standaarden blijven zich in rap tempo ontwikkelen. Op dinsdag 26 september 2017 brengen wij u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen tijdens de workshop ‘IFRS Update’.

Seminar Transport en Logistiek

26 SEPTEMBER 2017 - Er zijn veel ontwikkelingen gaande op het gebied van IT in de Transport en Logistiek sector. Hoe ontwikkelt de digitalisering zich binnen de sector? Is Blockchain voor u een kans of bedreiging?

Kennissessie Gemeenten in Control

28 SEPTEMBER 2017 - Er wordt steeds meer verwacht van uw gemeente, zeker na de verdere decentralisatie van taken vanuit het sociaal domein en de digitalisering. Gemeenteorganisaties worden daarmee steeds complexer. Wat zijn de ontwikkelingen voor de komende jaren vanuit het perspectief van de externe accountant en de internal auditor? Op welke wijze zal ENSIA impact hebben op de verantwoording over informatiebeveiliging? Hoe kunt u zich goed voorbereiden op deze veranderingen?

International Tax Conference 2017

12 OKTOBER 2017 - Word je geconfronteerd met uitdagingen in de post-BEPS-omgeving en maak je je zorgen over de risico's die verband houden met veranderingen in het internationale belastinglandschap, de Amerikaanse belastinghervorming en BREXIT? Tijdens de Internationale Tax Conference 2017 zal hier met paneldiscussies en break-out sessies uitgebreid over worden gediscussieerd.

Share