Nieuws

Mazars houdt u graag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen die voor u en uw onderneming relevant zijn. Wilt u risico’s beperken en kansen optimaal benutten? Wij zetten de relevante ontwikkelingen voor u op een rij.

Venturing Abroad

7 juni 2017 - The Economist Intelligence Unit (EIU) heeft een serie door Mazars gesponsorde artikelen geschreven die gericht zijn op vijf uitdagingen waarmee mkb'ers, die voor het eerst in het buitenland gaan ondernemen, worden geconfronteerd. De uitdagingen bij het ondernemen in een onbekende omgeving zijn inderdaad zeer lastig, maar bieden enorme mogelijkheden.

Golfstaten voeren btw in

27 juni 2017 - Met ingang van 1 januari 2018 gaan de landen die deel uitmaken van de Gulf Cooperation Council (GCC) btw invoeren. De zes olierijke Golfstaten Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten besloten dit met name vanwege de wereldwijd gekelderde olieprijs.

Evaluatiewet WNT vanaf 1 juli 2017 van kracht

15 juni 2017 - Na een eerste integrale evaluatie van de Wet Normering Topinkomens (WNT) treedt per 1 juli 2017 de Evaluatiewet WNT in werking. De WNT is sinds 2013 van kracht en is bedoeld om (te) hoge bezoldigingen bij instellingen binnen de (semi)publieke sector tegen te gaan. In de Evaluatiewet WNT zijn enkele wijzigingen opgenomen om de effectiviteit van de WNT te verbeteren en administratieve lasten te verminderen.

ENSIA vergroot informatieveiligheid gemeenten

14 juni 2017 - Gemeenten dienen verantwoording af te leggen over de inrichting en werking van de informatieveiligheid. Om dit verantwoordingsproces efficiënter en effectiever in te richten is een nieuwe auditsystematiek ontwikkeld: de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). ENSIA is een gezamenlijk project van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), gemeenten, het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid en het ministerie van Infrastructuur & Milieu.

Voorstel herziening btw op investeringsdiensten

8 juni 2017 - Het Ministerie van Financiën heeft conceptregelgeving gepubliceerd die de aftrek van btw op diensten ingrijpend wijzigt. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2018. De btw-herziening geldt met name voor organisaties in de vastgoedsector, de not-for-profit sector, de financiële sector, de medische sector en de onderwijssector.

Einde onduidelijkheid btw-correctie privégebruik auto

2 juni 2017 - De regels rondom de btw-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak zijn halverwege het jaar 2011 ingrijpend gewijzigd. Als gevolg van onduidelijkheid over de nieuwe regels hebben ondernemers sindsdien massaal bezwaar gemaakt tegen hun jaarlijkse correcties. Op 1 juni 2017 publiceerde de Belastingdienst een collectieve uitspraak in de Staatscourant. Voor veel ondernemers is de zaak afgedaan, maar er zijn enkele uitzonderingen.

Handhaving Wet DBA opnieuw uitgesteld

2 juni 2017 – De handhaving van de Wet DBA werd eerder al opgeschort tot 1 januari 2018 en is nu opnieuw uitgesteld tot tenminste 1 juli 2018. Ondertussen onderzoekt het kabinet op welke wijze een invulling kan worden gegeven die aansluit op het huidige maatschappelijke beeld van een arbeidsverhouding. Op 22 mei 2017 is het rapport ‘Onderzoek varianten kwalificatie arbeidsrelatie’ door ambtenaren van diverse ministeries aan de Tweede Kamer aangeboden.

Regeling indeling uitzendondernemingen in vaksector afgeschaft

24 mei 2017 - Iedere onderneming wordt voor de heffing van premies ingedeeld in een sector. Uitzendondernemingen worden standaard ingedeeld in sector 52 (uitzendbedrijven). Tot nu toe was het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor indeling in een zogenaamde vaksector. Dat is de sector waarin – gelet op de functies van de uitzendkrachten – voor tenminste 50% werkzaamheden worden verricht. Zo kan een uitzendbureau dat gespecialiseerd is in techniek, ingedeeld worden in de sector Metaal en Techniek. Voor uitzendbureaus had dit veelal een lagere sectorpremie tot gevolg.

ANBI: Publiceer financiële gegevens vóór 1 juli

17 mei 2017 - Vergeet u niet om vóór 1 juli aanstaande de financiële gegevens over 2016 te publiceren op internet? Sinds 2014 bent u als ANBI verplicht om onder andere uw financiële gegevens online te publiceren. Wilt u uw ANBI-status behouden? Dan moet u ervoor zorgen dat de op internet gepubliceerde informatie actueel is. Daarbij moet u de financiële gegevens jaarlijks binnen zes maanden ná afloop van het boekjaar openbaar maken.

Buitenlandse btw betaald? Vraag het nu terug!

21 april 2017 | Heeft u als ondernemer in 2016 buitenlandse btw betaald over goederen en diensten die u heeft gekocht in een ander EU-land, terwijl u daar niet gevestigd of btw verschuldigd bent? Dan kunt u deze btw (digitaal) terugvragen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u vóór 1 oktober a.s. actie ondernemen.

Share