Nieuws

Mazars houdt u graag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen die voor u en uw onderneming relevant zijn. Wilt u risico’s beperken en kansen optimaal benutten? Wij zetten de relevante ontwikkelingen voor u op een rij.

Regeerakkoord: beperking looptijd 30%-regeling?

7 november 2017 - Op 10 oktober is het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepubliceerd. In het regeerakkoord zijn diverse wijzigingen voorgesteld. Eén van deze wijzigingen is het verkorten van de looptijd van de 30%-regeling. Heeft u buitenlandse werknemers of expats in dienst? Dan maakt u wellicht extra kosten. Als tegemoetkoming hiervoor kunt u in aanmerking komen voor de 30%-regeling.

Sectorpremies en Whk-premies 2018

30 oktober 2017 – De sectorpremies voor 2018 zijn op 24 oktober jl. gepubliceerd. Voor 45 sectoren daalt de sectorpremie, maar voor veertien sectoren stijgt deze premie. Voor drie sectoren blijft de premie constant. Wat zijn voor uw organisatie de financiële consequenties van de premiewijzigingen? Bereken dit eenvoudig met onze rekentool.

Drastische hervorming EU btw-systeem op komst

16 oktober 2017 - De Europese Commissie heeft op 4 oktober 2017 een zeer ingrijpende hervorming van het EU btw-systeem voorgesteld. De belangrijkste wijziging is dat in geval van grensoverschrijdende transacties binnen de EU, de leverancier de btw bij zijn afnemer in rekening zal brengen tegen het tarief van de lidstaat van bestemming van de goederen. De btw moet dan via een één-loket-systeem in de lidstaat waar de leverancier is gevestigd worden aangegeven en betaald.

Onderhandelingsresultaat nieuwe ABU-cao

13 oktober 2017 – Werknemersorganisaties en de ABU hebben een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe ABU-cao voor Uitzendkrachten. Wij zetten de belangrijkste elementen van het onderhandelingsresultaat voor u op een rij.

Het regeerakkoord 2017: ‘Vertrouwen in de toekomst’

11 oktober 2017 - Op 10 oktober 2017 hebben VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie hun plannen voor de komende vier jaar gepresenteerd. In het regeerakkoord is een aantal fiscale plannen opgenomen. Wij zetten enkele belangrijke plannen voor u op een rij, maar wel met een belangrijke kanttekening. De plannen moeten eerst nog worden omgezet in wetgeving en zolang dat niet is gebeurd, is er nog veel onduidelijk. Bovendien kennen veel van de voornemens een langetermijnplanning. Uiteraard informeren wij u zodra er meer duidelijkheid is.

Maatregelen regeerakkoord flexibele arbeid

10 oktober 2017 - Het nieuwe Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ is op 10 oktober 2017 gepresenteerd door Rutte III, bestaande uit een coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Het kabinet Rutte III is van plan om enkele belangrijke wijzigingen door te voeren voor de flexibele arbeidsmarkt, die voor meer balans op de arbeidsmarkt moeten zorgen.

Share