Nieuws

Mazars houdt u graag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen die voor u en uw onderneming relevant zijn. Wilt u risico’s beperken en kansen optimaal benutten? Wij zetten de relevante ontwikkelingen voor u op een rij.

Een dag uit het leven van een registeraccountant bij Mazars

14 juli 2017 - Met het nieuwe-baan experiment ‘100 dagen, 100 banen’ laat Randstad werkzoekenden kennis maken met de diversiteit van de arbeidsmarkt. Mazars deed mee aan dit experiment en registeraccountant Saskia Raterink werd gevolgd tijdens haar werkdag. Zij vertelt over wat haar functie bij Mazars inhoudt en welke eigenschappen daarbij belangrijk zijn.

VvE-bestuurders en appartementseigenaren komen in het ‘rijkenregister’

12 juli 2017 – De Vierde Europese Antiwitwasrichtlijn is op 26 juni 2017 in werking getreden. De richtlijn verplicht Nederland om een zogenaamd ubo-register in te stellen, een register van ‘uiteindelijk belanghebbenden’. In de publiciteit wordt ten onrechte gesuggereerd dat dit een ‘rijkenregister’ zou zijn. In werkelijkheid komen alle belanghebbenden bij rechtspersonen in dit register, ook als ze niet rijk zijn. Nederland moet de nieuwe regels nog in de wet vastleggen. Volgens de huidige Nederlandse plannen wordt het ubo-register openbaar toegankelijk en wordt het gehouden door de Kamer van Koophandel.

Nieuw btw-besluit voor telecommunicatiediensten

6 juli 2017 - Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft op 24 mei 2017 goedgekeurd dat een binnenlandse verleggingsregeling mogelijk is bij het in Nederland verrichten van telecommunicatiediensten. Een telecommunicatiedienst is niet alleen een telefoniedienst, maar bijvoorbeeld ook de levering van software via internet. De regeling houdt in dat een ondernemer die in Nederland telecommunicatiediensten verricht de heffing van btw kan verleggen naar de Nederlandse afnemer.

Venturing Abroad

7 juni 2017 - The Economist Intelligence Unit (EIU) heeft een serie door Mazars gesponsorde artikelen geschreven die gericht zijn op vijf uitdagingen waarmee mkb'ers, die voor het eerst in het buitenland gaan ondernemen, worden geconfronteerd. De uitdagingen bij het ondernemen in een onbekende omgeving zijn inderdaad zeer lastig, maar bieden enorme mogelijkheden.

Golfstaten voeren btw in

27 juni 2017 - Met ingang van 1 januari 2018 gaan de landen die deel uitmaken van de Gulf Cooperation Council (GCC) btw invoeren. De zes olierijke Golfstaten Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten besloten dit met name vanwege de wereldwijd gekelderde olieprijs.

Evaluatiewet WNT vanaf 1 juli 2017 van kracht

15 juni 2017 - Na een eerste integrale evaluatie van de Wet Normering Topinkomens (WNT) treedt per 1 juli 2017 de Evaluatiewet WNT in werking. De WNT is sinds 2013 van kracht en is bedoeld om (te) hoge bezoldigingen bij instellingen binnen de (semi)publieke sector tegen te gaan. In de Evaluatiewet WNT zijn enkele wijzigingen opgenomen om de effectiviteit van de WNT te verbeteren en administratieve lasten te verminderen.

ENSIA vergroot informatieveiligheid gemeenten

14 juni 2017 - Gemeenten dienen verantwoording af te leggen over de inrichting en werking van de informatieveiligheid. Om dit verantwoordingsproces efficiënter en effectiever in te richten is een nieuwe auditsystematiek ontwikkeld: de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). ENSIA is een gezamenlijk project van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), gemeenten, het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid en het ministerie van Infrastructuur & Milieu.

Voorstel herziening btw op investeringsdiensten

8 juni 2017 - Het Ministerie van Financiën heeft conceptregelgeving gepubliceerd die de aftrek van btw op diensten ingrijpend wijzigt. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2018. De btw-herziening geldt met name voor organisaties in de vastgoedsector, de not-for-profit sector, de financiële sector, de medische sector en de onderwijssector.

Einde onduidelijkheid btw-correctie privégebruik auto

2 juni 2017 - De regels rondom de btw-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak zijn halverwege het jaar 2011 ingrijpend gewijzigd. Als gevolg van onduidelijkheid over de nieuwe regels hebben ondernemers sindsdien massaal bezwaar gemaakt tegen hun jaarlijkse correcties. Op 1 juni 2017 publiceerde de Belastingdienst een collectieve uitspraak in de Staatscourant. Voor veel ondernemers is de zaak afgedaan, maar er zijn enkele uitzonderingen.

Share