Nieuw btw-besluit voor telecommunicatiediensten

6 juli 2017 - Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft op 24 mei 2017 goedgekeurd dat een binnenlandse verleggingsregeling mogelijk is bij het in Nederland verrichten van telecommunicatiediensten. Een telecommunicatiedienst is niet alleen een telefoniedienst, maar bijvoorbeeld ook de levering van software via internet. De regeling houdt in dat een ondernemer die in Nederland telecommunicatiediensten verricht de heffing van btw kan verleggen naar de Nederlandse afnemer.

Voorwaarde hierbij is dat de afnemer kwalificeert als een in Nederland gevestigde btw-ondernemer die óók telecommunicatiediensten verricht. Het verrichten van telecommunicatiediensten aan particuliere of bedrijfsmatige ‘eindverbruikers’ die in een andere branche werkzaam zijn, vallen buiten deze specifieke verleggingsregeling en volgen  de reguliere btw-regels. Ook voor telecommunicatiediensten verricht aan afnemers gevestigd in andere EU-landen dan Nederland (B2B en B2C) verandert er niets.  

Aanleiding van verleggingsregeling

De reden voor het invoeren van de verleggingsregeling is de recent geconstateerde btw-(carrousel)fraude bij telecommunicatiediensten. Hierdoor ontstond onzekerheid bij ondernemers in de telecommunicatiebranche over het behoud van het recht op btw-aftrek. De Belastingdienst kan namelijk het recht op aftrek van btw weigeren in het geval van fraude in de keten. Ook als duidelijk wordt dat een ondernemer wist of had moeten weten dat hij met zijn aankoop deelnam aan een transactie die onderdeel uitmaakt van een keten waarin btw-(carrousel)fraude is geconstateerd.

Daarnaast heeft de Staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer laten weten dat er in de toekomst mogelijk meer verplichte btw-verleggingsregelingen worden ingevoerd. Voordat deze wijzigingen worden doorgevoerd moet de regelgeving worden aangepast. Wanneer dit precies gaat gebeuren en hoe deze verleggingsregeling er uitziet is nu nog onduidelijk.  

De btw-verleggingsregeling speelt bij veel ondernemers een rol en het verschilt per situatie of de toepassing van de verleggingsregeling mogelijk én wenselijk is op verrichte telecommunicatiediensten. Het is daarom raadzaam de eventuele toepassing van de regeling per specifieke situatie te beoordelen.

Meer weten over de btw-verleggingsregeling?

Wilt u meer weten over de btw-verleggingsregeling op telecommunicatiediensten? Neem dan contact op met Eline Polak (per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 23 25) of met Iris Sijtsma (per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 24 57). Zij helpen u graag verder. 

Neem vrijblijvend contact op »

Word lid van onze nieuwsbrief »

Share