Nieuwe btw-regels in de Europese Unie

22 december 2016 - Onlangs heeft de Europese Commissie nieuwe btw-regels voor de online verkoop van goederen en diensten aangekondigd om de heffing van btw voor e-commerce ondernemingen te vereenvoudigen.

De voorgestelde regels hebben een aanzienlijke impact op ondernemingen in de e-commerce sector binnen de Europese Unie (EU); de voorstellen zijn gericht op:

  • Het vergemakkelijken van grensoverschrijdende handel voor bedrijven binnen en buiten de EU
  • Het bestrijden van btw-fraude
  • Het zorgen voor eerlijke concurrentie voor bedrijven binnen de EU
  • Een gelijke behandeling van e-publicaties

Hoe luidt het voorstel van de Commissie?

In 2018 wordt een tweetal drempels (€ 10.000 en € 100.000) geïntroduceerd voor de grensoverschrijdende levering van e-services. Dit betekent dat enkel bedrijven met grensoverschrijdende verkopen van meer dan € 100.000,- aan de standaardregels zijn gebonden. De invoering van een algemene drempel is overduidelijk een compliance vereenvoudiging voor micro-ondernemingen en het mkb.

In 2021 wordt het succes van de Mini One Stop Shop (MOSS) voor elektronische diensten uitgebreid naar de online levering van goederen en naar alle grensoverschrijdende diensten aan eindgebruikers. Dit gebeurt onder een nieuwe One Stop Shop, genaamd OSS, voor in aanmerking komende leveringen die door ondernemingen buiten de EU uitgevoerd worden.

Vereenvoudigde procedure

Voor pakketten met een waarde van niet meer dan € 150, is een speciale, vereenvoudigde procedure van toepassing. In tegenstelling tot de huidige situatie kan dan btw worden geïnd op het moment van verkoop door verkopers of markten aan EU-klanten. Verkopers van buiten de EU geven dan de btw aan door de OSS te gebruiken. Deze goederen profiteren zo van een versneld douanemechanisme. Daar waar de OSS niet wordt gebruikt, komt op import een tweede vereenvoudigingsmechanisme beschikbaar. Btw wordt geïnd bij klanten op de invoer en de transporteur verzendt een eenvoudige, maandelijkse aangifte aan de douane.

Voor de grensoverschrijdende afstandsverkoop van goederen binnen de EU wordt de GOSS geïntroduceerd: een (algemene) General One Stop Shop voor afstandsverkoop van goederen en diensten door bedrijven aan particuliere klanten binnen de EU.

Naar verwachting gaan de nieuwe btw-regels gedeeltelijk met ingang van 1 januari 2018 en gedeeltelijk vanaf 1 januari 2021 gelden.

Meer weten?

Als u wilt weten hoe de nieuwe plannen van invloed zijn op uw bedrijf en hoe uw bedrijf van de voorstellen kan profiteren, neem dan contact op met Eline Polak bij Mazars in Amsterdam via +31 (0)88 277 23 25 of eline.polak@mazars.nl of Bert Laman bij Mazars in Rotterdam via +31 (0)88 277 12 61 of bert.laman@mazars.nl.

Share