Sectorpremies en Whk-premies 2017

21 oktober 2016 - De sectorpremies voor 2017 zijn op 17 oktober jongstleden bekendgemaakt. Voor veertig sectoren daalt de sectorpremie, maar voor negentien sectoren stijgt deze premie. Voor drie sectoren blijft de premie constant. Wat zijn voor uw organisatie de financiële consequenties van alle premiewijzigingen voor 2017? Bereken dit eenvoudig met onze rekentool.

De grootste wijzigingen op een rij:

  • De vijf grootste premiedalingen (variërend van -1,25% tot -1,64%) vinden plaats voor de sectoren schildersbedrijf, uitzendbedrijven, steenhouwersbedrijven, bewakingsondernemingen en meubel- en orgelbouwindustrie.
  • De vijf grootste premiestijgingen (variërend van +0,74% tot +0,92%) vinden plaats voor de sectoren grootwinkelbedrijf, vervoer posterijen, visserij, telecommunicatie en uitgeverij.

Benieuwd naar de wijzigingen voor uw organisatie?

In het Mazars Premieoverzicht 2017 hebben wij voor u de verschillen tussen de sectorfondspremies en de sectorale Whk-premies voor 2017 en 2016 op een rijtje gezet. Dit overzicht kunt u hieronder downloaden.

Whk-beschikking 2017

Binnenkort valt de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2017 van de Belastingdienst weer bij u op de mat. Controleer goed of de loongegevens en uitkeringen kloppen waarop de premieberekening is gebaseerd en maak – indien nodig – tijdig bezwaar tegen de beschikking. Het kan u namelijk veel geld schelen!

Mazars Rekentool 

Wat zijn voor uw organisatie de financiële consequenties van alle premiewijzigingen voor 2017? Maak de premiemutaties voor uw bedrijf eenvoudig inzichtelijk met de Mazars Rekentool Premies 2017. Hiermee krijgt u een helder overzicht van uw eigen situatie voor 2017 en voorkomt u eventuele vervelende financiële gevolgen.
 
Download hier de Mazars Rekentool Premies 2017:

 
Download hier het premieoverzicht 2017:

Meer informatie?

Heeft u vragen over de rekentool of over de premiewijzigingen? Neem dan vrijblijvend contact op met Niels Raaphorst via T. 088 277 19 03 of niels.raaphorst@mazars.nl.

Downloads

Share