Update Wet DBA

24 november 2016 - Vrijdag 18 november 2016 is bekendgemaakt dat de overgangsregeling van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) wordt verlengd tot 1 januari 2018. Wat betekent dit voor u als opdrachtgever?

Verlenging implementatietermijn tot 1 januari 2018

Uit diverse onderzoeken is naar voren gekomen dat het onderscheid tussen ondernemerschap en dienstbetrekking niet goed aansluit bij de werking in de praktijk. Hierdoor zijn opdrachtgevers terughoudend om zzp’ers in te huren en zzp’ers vrezen om hun opdrachten kwijt te raken. De Staatssecretaris van Financiën heeft in de voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer op 18 november 2016 aangegeven dat het nu eerst de taak is van het kabinet om de onzekerheden weg te nemen en de vragen rond de Wet DBA op te lossen.

De handhaving van de Belastingdienst wordt in aansluiting hierop opgeschort naar 1 januari 2018. In deze overgangsperiode zal de Belastingdienst een coachende rol vervullen, waarbij aanwijzingen worden gegeven en geen naheffingsaanslagen en boetes zullen worden opgelegd.

Herijking van de begrippen “vrije vervanging” en “gezagsverhouding”

In de overgangsperiode zal het kabinet werken aan de herdefiniëring van de begrippen “vrije vervanging” en “gezagsverhouding”. Het kabinet zal onderzoeken hoe invulling moet worden gegeven die aansluit bij het huidige maatschappelijke beeld van een arbeidsverhouding. Tevens zal er een beleidsbesluit komen, waaruit zal blijken hoe de Belastingdienst omgaat met het systeem van modelovereenkomsten. Ook zullen de algemene modelovereenkomsten op de site van de Belastingdienst worden voorzien van een bijsluiter om duidelijk te maken in welke gevallen zij kunnen worden toegepast.

Wat moet u doen?

Door het uitstel heeft u als opdrachtgever tot 1 januari 2018 de tijd om uw werkwijze in overeenstemming te brengen met de Wet DBA. Het is van belang om uw werkrelatie met de opdrachtnemers te blijven toetsen. Zo voorkomt u dat de Belastingdienst in de implementatiefase een naheffingsaanslag loonheffingen of een correctieverplichting oplegt. Waar nodig kunt u met de opdrachtnemer in gesprek om werkafspraken goed te verwoorden in een overeenkomst van opdracht. Hiervoor kan één van de reeds goedgekeurde modelovereenkomsten worden gebruikt of kunt u een overeenkomst aan de Belastingdienst voorleggen. 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De specialisten van Mazars kunnen u helpen met tips en het in kaart brengen van de huidige procedures rondom het inhuren van zelfstandigen. Zij kunnen u eveneens helpen met het opstellen van een overeenkomst of u informeren over mogelijke alternatieven. Ook kunnen zij u assisteren bij het overleg met de Belastingdienst om goedkeuring te krijgen op de opgestelde overeenkomst. 

Meer weten?

Heeft u vragen over de Wet DBA, dan kunt u contact opnemen met één van de loonbelastingspecialisten van Mazars: Martin Aandewiel (martin.aandewiel@mazars.nl of per telefoon: +31 88 277 13 96), Renée Pauli (renee.pauli@mazars.nl of per telefoon: +31 88 277 24 38) of Marco Zimmerman (marco.zimmerman@mazars.nl of per telefoon: +31 88 277 20 65). 

Bekijk de overige Ondernemerstips 2016 / 2017:

Share