Voorstel tegen hybride mismatches

10 november 2016 - De Europese Commissie heeft op 25 oktober 2016 een richtlijnvoorstel gepubliceerd waarin maatregelen staan beschreven tegen hybride mismatches met niet EU-lidstaten. Deze maatregelen om ontwijking van dubbele belasting tegen te gaan, hebben naar verwachting impact op de Nederlandse CV-BV-structuur. Aangezien deze structuur regelmatig wordt gebruikt door Amerikaanse multinationals worden zij gedwongen hun Nederlandse CV-BV-structuur te heroverwegen.

Richtlijn

Het voorstel is een wijziging van de afgesproken EU anti-belastingontwijkingsrichtlijn (Anti-Tax Avoidance Directive) van 20 juni 2016, die regels tegen hybride mismatches binnen de EU omvat. Het voorstel van de Europese Commissie is een uitbreiding van het toepassingsgebied van de regels omtrent mismatches tussen de EU en niet EU-lidstaten, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten.

Een hybride mismatch ontstaat wanneer een belastingplichtige een verschil in de indeling van een entiteit of instrument in twee landen gebruikt om van (dubbele) niet-heffing te profiteren.

Voordat het voorstel in werking kan treden moeten alle 28 EU-lidstaten het unaniem goedkeuren. Na goedkeuring moeten alle EU-lidstaten de regels uiterlijk 31 december 2018 in hun nationale wetgeving hebben opgenomen.
 

Meer weten?

Lees meer over het effect van het voorstel van de Europese Commissie op de Nederlandse CV-BV-structuur in onderstaande publicatie van onze European US Tax Desk:

Proposal against hybrid mismatches (.pdf - 459,17 kB)

Proposal against hybrid mismatches_Mazars

Downloads

Share