Wijziging eigenrisicodragerschap WGA

12 augustus 2016 - Met ingang van 1 januari 2017 zullen werkgevers opnieuw een keuze moeten maken of zij eigenrisicodrager willen worden (of blijven) voor de Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). De verzekeringen voor de WGA-vast en de WGA-flex worden samengevoegd. Deze wijziging heeft gevolgen voor iedere werkgever.

Wat gaat er precies veranderen?

Vanaf volgend jaar treedt de Wet Verbetering Hybride Markt WGA in werking, met als gevolg dat het eigenrisicodragerschap voor de WGA wordt uitgebreid. Werkgevers moeten voor het totale WGA-risico (WGA-vast en WGA-flex) een keuze maken tussen de publieke verzekering bij het UWV of het eigenrisicodragerschap.

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA-vast?

Als u na 1 januari 2017 eigenrisicodrager wilt blijven moet u een nieuwe garantieverklaring naar de Belastingdienst sturen. De huidige garantieverklaring geldt namelijk alleen voor de WGA-vast. U kunt dit formulier downloaden op de website van de Belastingdienst. Het ingevulde formulier moet uiterlijk 31 december 2016 door de Belastingdienst ontvangen zijn. Als u het formulier niet voor die datum aanlevert wordt uw eigenrisicodragerschap per 1 januari 2017 beëindigd en keert u terug naar de publieke verzekering.

Als u het eigenrisicodragerschap wilt beëindigen moet u dit voor 2 oktober 2016 kenbaar maken aan de Belastingdienst. Let op: een werkgever die vanuit eigenrisicodragerschap terugkeert naar de publieke verzekering van het UWV, moet minimaal drie jaar bij het UWV verzekerd blijven.

Wilt u eigenrisicodrager worden voor het gehele WGA-risico?

Bent u momenteel publiek verzekerd bij het UWV en wilt u per 1 januari 2017 eigenrisicodrager worden voor het gehele WGA-risico? Dan moet u dit vóór 2 oktober 2016 aanvragen bij de Belastingdienst. Hiervoor heeft u tevens een garantieverklaring nodig van een erkende bank of verzekeraar.

Voor u overstapt naar het eigenrisicodragerschap is het belangrijk om uw WGA-risico in kaart te brengen. De keuze tussen een publieke of private verzekering is namelijk van groot belang voor uw onderneming. Daarnaast brengt het eigenrisicodragerschap verplichtingen met zich mee op het gebied van de uitvoering van het verzuim- en re-integratiebeleid.

Als u overstapt naar het eigenrisicodragerschap blijven de publieke staartlasten achter bij het UWV. De publieke staartlasten zijn de nog doorlopende WGA-lasten van werknemers die een WGA-uitkering ontvangen of die ziek zijn en op termijn een WGA-uitkering zullen ontvangen, nadat een werkgever is overgestapt van de publieke verzekering bij het UWV naar eigenrisicodragerschap. Dit kan op korte termijn een financieel voordeel opleveren.

Wilt u publiek verzekerd blijven?

U hoeft geen actie te ondernemen als u momenteel publiek verzekerd bent bij het UWV en geen overstap wilt maken naar het eigenrisicodragerschap.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het eigenrisicodragerschap? Neem dan contact op met Antonet Lajqi, Consultant HR Services, per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 13 90. Zij helpt u graag verder.

Share