Thema's

De wet- en regelgeving op het gebied van accountancy en belasting is continu in ontwikkeling. Deze veranderingen kunnen impact op uw onderneming en bedrijfsvoering hebben. Wilt u risico’s beperken en kansen optimaal benutten? Wij hebben enkele zaken voor u op een rij gezet.

Expat facility ‘the 30% allowance ruling’

The 30% allowance ruling is a special Dutch tax facility for employees who are hired or seconded from abroad and who have specific expertise that is scarcely available on the Dutch labour market. The 30% allowance grants the employee a tax free allowance of 30% of his taxable salary to compensate “extraterritorial costs”. These are the additional costs relating to their stay or employment outside their country of origin.

Notariële akte van levering is geen factuur

23 december 2016 - De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat de notariële akte van levering géén factuur is zoals bedoeld in de btw-wetgeving. De Hoge Raad komt daarmee terug op zijn standpunt in eerdere arresten. Deze ontwikkeling is vooral van belang voor kopers van onroerende zaken die btw-aftrek voor de aankoop kunnen claimen.

Staatssecretaris Wiebes wil af van BPM

Onlangs heeft Staatssecretaris Wiebes van Financiën opnieuw laten weten de belasting op personenauto’s en motorrijwielen (BPM) graag zo snel mogelijk te zien verdwijnen. Zijn Autobrief II ziet hij als een belangrijke stap in de goede richting. Hierdoor wordt de BPM vanaf 2017 alvast met 15% verlaagd. Verdere afbouw laat Wiebes over aan het volgende kabinet.

Eigenrisicodrager voor de Ziektewet

1 september 2016 - Volgend jaar zullen ondernemers een keuze moeten maken of zij eigenrisicodrager willen worden (of blijven) voor de Ziektewet en WGA-totaal. Als eigenrisicodrager voert u zelf de Ziektewet uit. Zo heeft u controle over het hele proces.

Wijziging eigenrisicodragerschap WGA

12 augustus 2016 - Met ingang van 1 januari 2017 zullen werkgevers opnieuw een keuze moeten maken of zij eigenrisicodrager willen worden (of blijven) voor de Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). De verzekeringen voor de WGA-vast en de WGA-flex worden samengevoegd. Deze wijziging heeft gevolgen voor iedere werkgever.

Subsidie Duurzame Inzetbaarheid ESF

2 augustus 2016 - Het is voor iedere onderneming een uitdaging om medewerkers gezond, gemotiveerd en productief aan het werk te houden. Projecten die deze duurzame inzetbaarheid stimuleren konden afgelopen jaar in aanmerking komen voor de subsidie ‘ESF Duurzame Inzetbaarheid’. Er zijn toen 3.100 subsidieaanvragen gedaan, samen goed voor ruim 30 miljoen euro.

Autobelastingen 2017-2020

14 juli 2016 - Begin juli heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet uitwerking Autobrief II aangenomen. Hiermee zijn de eerder voorgestelde plannen voor de autobelastingen tussen 2017 en 2020 definitief geworden. Door Autobrief II moeten de autobelastingen eenvoudiger worden en zorgen voor een meer stabiele stroom aan belastinginkomsten en extra milieuwinst.

Eurovignet

Heeft u als transportondernemer één of meer vrachtauto(combinatie)’s in gebruik voor goederenvervoer over de autosnelweg? Dan moet u naast de MRB meestal ook BZM betalen, beter bekend als het Eurovignet. U doet aangifte vóórdat u gebruik gaat maken van de autosnelweg. Betaalt u niet of niet tijdig, dan kan dit forse naheffingsaanslagen en boetes opleveren. Waar moet u allemaal op letten?

Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) bevat ingrijpende maatregelen voor werkgevers en opdrachtgevers op het gebied van arbeidsrecht. Zo krijgen werkgevers met aanvullende eisen voor de loonstrook te maken. Daarnaast kunnen niet alleen werkgevers, maar ook opdrachtgevers aansprakelijk gesteld worden voor een eventueel tekort aan loon van werknemers. Wat hebben deze wijzigingen voor uw organisatie te betekenen?

Belasting Personenauto's en Motorrijwielen

De wet- en regelgeving rondom Belasting van Personenauto's en Motorrijtuigen (BPM) is complex en wijzigt voortdurend. Als u de regels optimaal toepast, loopt u geen onnodige risico’s. Bovendien kunt u zo veel geld besparen. De specialisten van Mazars weten wat er speelt en zetten de actualiteiten voor u op een rij. Zo weet u waar u op kunt inspelen!

Ubo-register

De laatste tijd is er in Europees verband veel aandacht voor de bestrijding van witwaspraktijken, financiering van terrorisme en andere financiële delicten. Onlangs zijn er een nieuwe Europese Richtlijn verschillende voorstellen gedaan om deze praktijken tegen te gaan. Deze Richtlijn kan een bedreiging vormen voor uw privacy!

Autobelastingen

Als automobilist of als ondernemer met een wagenpark krijgt u onvermijdelijk te maken met autobelastingen. De regels van de diverse belastingen zijn complex en wijzigen vaak. Wilt u fiscale geschillen voorkomen en bovendien geld besparen? Mazars weet wat er speelt en wijst u graag de weg!

Expat facility ‘the 30% allowance ruling’

The 30% allowance ruling is a special Dutch tax facility for employees who are hired or seconded from abroad and who have specific expertise that is scarcely available on the Dutch labour market.

The 30% allowance grants the employee a tax free allowance of 30% of his taxable salary to compensate “extraterritorial costs”. These are the additional costs relating to their stay or employment outside their country of origin.

Mobiliteitsbonussen

De arbeidsmarkt is krap. Daar hebben vooral jongere en oudere werknemers last van. De overheid heeft daarom twee regelingen ingevoerd met gunstige gevolgen. Het in dienst nemen van jongere en oudere werknemers wordt hierdoor niet alleen aantrekkelijker, het levert ook nieuwe kansen op!

Versoepeling btw-regelgeving bij invoer

De Btw-specialisten van Mazars hebben zich sterk gemaakt voor een versoepeling van de btw-regelgeving bij invoer. Staatssecretaris van Financiën Weekers heeft als resultaat hiervan op 15 december 2013 een besluit gepubliceerd dat Nederland voor buitenlandse bedrijven weer een stuk aantrekkelijker maakt als invoer- en doorvoerland. Niet alleen van belang voor buitenlandse bedrijven maar ook voor de logistieke sector en (andere) ondernemers die fiscaal vertegenwoordiging aanbieden!

Share