Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) bevat ingrijpende maatregelen voor werkgevers en opdrachtgevers op het gebied van arbeidsrecht. Zo krijgen werkgevers met aanvullende eisen voor de loonstrook te maken. Daarnaast kunnen niet alleen werkgevers, maar ook opdrachtgevers aansprakelijk gesteld worden voor een eventueel tekort aan loon van werknemers. Wat hebben deze wijzigingen voor uw organisatie te betekenen?

Doe de WAS Quickscan

Met onze QuickScan hebben zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers snel inzichtelijk:

  • in hoeverre het bedrijfsproces in overeenstemming is met de WAS
  • of de contracten met opdrachtgevers en/of opdrachtnemers aanpassing behoeven
  • welke hernieuwde afspraken  overeen moeten komen
  • welke maatregelen nodig zijn om als niet-verwijtbare contractspartij loonvorderingen van werknemers te kunnen pareren

De WAS-QuickScan kan bij u op kantoor worden uitgevoerd. Heeft u interesse in het laten uitvoeren van een Quickscan? 

Actuele ontwikkelingen

De Wet aanpak schijnconstructies is recentelijk door de Eerste Kamer aangenomen. Minister Asscher heeft tijdens de behandeling in de Eerste Kamer aangegeven dat hij een deel van de verplichtingen pas per 1 januari 2016 wil laten ingaan. Wat wordt er uitgesteld? 

Tijdens een seminar van Mazars University over de WAS werd duidelijk welke gevolgen de nieuwe wet met zich brengt en waar u zich op moet voorbereiden

Contact

Wilt u meer weten over de WAS en de impact voor uw onderneming?Of wilt u een WAS-Quickscan laten uitvoeren? Neem dan contact op met Casper Vollebregt (per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 12 29) of met Jasper van der Voet (per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 627 22 96). Zij helpen u graag verder. 

Share