Nieuws

Mazars houdt u graag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen die voor u en uw onderneming relevant zijn. Wilt u risico’s beperken en kansen optimaal benutten? Wij zetten de relevante ontwikkelingen voor u op een rij.

Betaalt u de juiste sectorpremie?

9 maart 2017 - Werkgevers en uitzendbureaus hebben met diverse werkgeverslasten te maken, waaronder de premies werknemersverzekeringen. De premie die u moet afdragen wordt deels bepaald door de sector waarin de onderneming is ingedeeld. Er zijn meer dan 60 sectoren en elke sector kent zijn eigen sectorpremie.

Nieuwe AEO criteria als gevolg van de Union Customs Code

16 februari 2017 - Op 1 mei 2016 werd de Union Customs Code (UCC) geïntroduceerd. Dit douanewetboek van de Unie verving het Communautair Douanewetboek na een periode van meer dan twintig jaar. De UCC bevat onder andere belangrijke veranderingen in het Authorized Economic Operator (AEO) concept.

Heeft u het risico van inlenersaansprakelijkheid onder controle?

10 februari 2017 - Als u personeel inleent van een andere onderneming, dan loopt u het risico om door de Belastingdienst aansprakelijk te worden gesteld als achteraf blijkt dat niet alle loonheffingen en omzetbelasting zijn betaald. Het is daarom noodzakelijk om voorzorgsmaatregelen te treffen. In een recente uitspraak oordeelde de rechter dat de inlener terecht aansprakelijk is gesteld voor de belastingschulden van de uitlener. We lichten hieronder de hoofdlijnen toe.

Recht op aftrek van btw bij het houden van aandelen gewijzigd?

7 februari 2017 - Houdt uw bedrijf aandelen in deelnemingen? Let op: het recht op aftrek van btw is een punt van aandacht. Onlangs heeft het Europese Hof van Justitie een beschikking gegeven over de uitleg van het recht op aftrek van btw indien een vennootschap naast het verrichten van btw-belaste activiteiten ook aandelen in dochtervennootschappen houdt.

Geregistreerd Exporteursysteem in werking getreden in 2017

11 januari 2017 - Het Geregistreerd Exporteursysteem (hierna: REX, Registered EXporter) is met ingang van 2017 het nieuwe certificeringssysteem om de oorsprong van producten aan te tonen. Exporteurs tonen met REX makkelijker de oorsprong van producten aan, wat een administratieve lastenverlichting betekent. REX is geïmplementeerd binnen het Algemeen Preferentieel Systeem (APS).

Salariseisen 30%-regeling 2017

3 januari 2017 - Heeft u buitenlandse werknemers in dienst met specifieke kennis of vaardigheden? Als zij voldoen aan de gestelde salariseisen, dan mag u een onbelaste vergoeding uitkeren voor extraterritoriale kosten. Per 1 januari 2017 gelden nieuwe looncriteria voor deze 30%-regeling.

Nieuwe inkomenseisen voor kennismigranten 2017

30 december 2016 - Heeft u als werkgever kennismigranten in dienst? Houd dan bij de afspraken met uw werknemers voor 2017 rekening met de nieuwe looncriteria. De looncriteria worden twee keer per jaar geüpdatet (1 januari en 1 juli).

Nieuwe btw-regels in de Europese Unie

22 december 2016 - Onlangs heeft de Europese Commissie nieuwe btw-regels voor de online verkoop van goederen en diensten aangekondigd om de heffing van btw voor e-commerce ondernemingen te vereenvoudigen.

Ketenaansprakelijkheid loon uitgebreid naar vervoersovereenkomsten

22 december 2016 - Vanaf 1 januari 2017 is de ketenaansprakelijkheid voor het loon ook van toepassing op vervoers- en expeditieovereenkomsten. Dit geldt dan derhalve ook voor overeenkomsten tot het vervoeren of doen vervoeren van goederen over de weg. Op basis van deze ketenaansprakelijkheid is zowel de opdrachtgever als de werkgever aansprakelijk voor het betalen van het overeengekomen loon aan een werknemer.

Share