Lonen Actueel

Elke ondernemer heeft met personeels- en salarisadministratie te maken. U wilt op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen om risico’s te beperken en kansen te benutten. Meld u aan voor de Lonen Actueel.

Lonen Actueel oktober 2014

In deze nieuwbrief: Nieuwe CO2 grenzen bij bijtelling auto van de zaak | UWV ontslagroute na juli 2015 | Relevante punten belastingplan 2015 | Inkomensafhankelijke ZVW bijdrage daalt | Miminumloon schema juli 2014 | Loonindex tot en met september 2014 | en meer...

Inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage daalt in 2015

9 oktober 2014 - De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) daalt van 7,5%(2014) naar 6,95 %(2015). De verlaagde inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage gaat in 2015 4,85 bedragen (2014: 5,40). Ook de nominale premie zal toenemen in 2015.

UWV-ontslagroute na 1 juli 2015

8 oktober 2014 - Vanaf 1 juli 2015 wordt het nieuwe ontslagrecht toegepast. Als werkgever kunt u dan nog maar in enkele gevallen naar het UWV om de preventieve ontslagtoets te laten uitvoeren. Tot die tijd heeft u nog de keuze uit een ontslag laten toetsen door UWV of door de kantonrechter.

WGA-premie stabiel in 2015, lichte stijging ZW-premies

8 oktober 2014 - UWV heeft de premies WGA en ZW 2015 bekendgemaakt. De gemiddelde WGA-premie van UWV is stabiel op een laag niveau en is voor 2015 berekend op 0,48 procent. De gemiddelde premie ZW-flex kent een lichte stijging en is bepaald op 0,35 procent in 2015. Hieronder vindt u een overzicht van de premies en parameters.

Werkloosheid verder gedaald

8 oktober 2014 - Het aantal werklozen is voor de vierde maand op rij gedaald, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De werkloosheid nam in augustus af met 13.000 personen. Deze daling kwam vrijwel volledig voor rekening van personen jonger dan 45 jaar.

Share