IT Audit

IT-systemen worden ingezet om bedrijfsprocessen te ondersteunen, informatiestromen te verwerken, de administratie te organiseren, en ook maatregelen van interne controle zijn veelal in IT-systemen opgenomen.

Ook IT is object voor controle

Logischerwijs zijn IT-systemen een object van onderzoek bij de accountantscontrole. U wilt kunnen vertrouwen op uw informatievoorziening; dan moet u ook kunnen vertrouwen op uw IT-systeem. En daar richt de IT Audit, ook wel EDP-audit, zich op.

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact op

Integraal onderdeel van de jaarrekeningcontrole

De EDP-audit kan een integraal onderdeel uitmaken van de jaarrekeningcontrole. Een EDP-Audit richt zich op het vaststellen van de mate van beheersing van systemen en aan deze systemen gerelateerde risico’s. Afhankelijk van de omvang van een organisatie en de omvang en complexiteit van systemen, wordt een EDP-audit op maat gemaakt. De EDP-audit kan worden uitgevoerd:

  • in de vorm van een scan
  • een audit van general controls en/of
  • een audit van specifieke application controls

Voor de accountant

Accountants schakelen bij hun jaarcontrole vaak een EDP-auditor in wanneer er sprake is van een hoge graad van automatisering, of van omvangrijke en complexe ICT-systemen. De accountant weet dan welke risico’s er eventueel bestaan, en in hoeverre hij bij zijn controle kan steunen op de systemen van de cliënt.

En voor uzelf

Uiteraard is deze informatie ook van groot belang en nut voor de gecontroleerde onderneming of instelling zelf. Veelal is EDP-audit een gewaardeerd instrument van bestuurders en management om grip te krijgen en te houden op de eigen IT en informatievoorziening.

Gespecialiseerde EDP-auditors

Het uitvoeren van EDP-auditwerkzaamheden vereist specialistische kennis en ervaring met ICT-systemen. Mazars beschikt over een expertise cluster waarin gekwalificeerde Register EDP-auditors (RE), werkzaam zijn die ten behoeve van de accountantscontrole EDP-audits uitvoeren. Deze auditors zijn ingeschreven in het register van EDP-auditors van de NOREA (Nederlandse Orde van register EDP-auditors, welke geassocieerd is met het NIVRA). Zij beschikken veelal over jarenlange ervaring en kennis van een veelheid van ICT-toepassingen. Naast deze Register EDP-auditors beschikt Mazars ook over Certified Information Systems Auditors (CISA) welke geregistreerd zijn bij het ISACA, de internationale beroepsorganisatie van EDP-auditors.

Meer weten? 

Wilt u meer weten over IT Audit? Neem dan contact op met Jan Matto per e-mail (jan.matto@mazars.nl) of per telefoon: +31 (0)88 277 13 99. Hij helpt u graag verder.

Word lid van onze nieuwsbrief

 
Overige dienstverlening op het gebied van accountancy: Controle en beoordeling jaarrekeningen -  Financiële verslaggeving -  Financiële verslaggeving via IFRS -  Samenstelopdrachten -  Administratieve dienstverlening -  Online accountancy -   Salaris- en personeelsadministratie -  Bedrijfsanalyses en -adviezen

Share