Overheidsinstellingen

Als (lokale) overheidsinstelling heeft u een maatschappelijke rol in de samenleving te vervullen. Steeds meer taken verschuiven van Rijksoverheid naar lokale overheden. Daarbij krijgen lokale overheden steeds meer een regierol; ze kunnen het niet meer alleen, zoeken allerlei vormen van samenwerking met andere partners en nemen hierin de regie. Bovendien is transparantie erg belangrijk en moet u meer en meer verantwoording afleggen aan diverse groepen stakeholders. U wilt zich volledig richten op uw maatschappelijke rol, waardoor de fiscale en financiële uitdagingen mogelijk niet de juiste aandacht krijgen. De specialisten van Mazars beschikken over de kennis en expertise om u hierbij te helpen.

Fiscale uitdagingen

De fiscale en financiële uitdagingen voor (lokale) overheidsinstellingen betreffen onder andere:

 • Meer verantwoordelijkheden: Taken verschuiven van Rijksoverheid naar lokale overheden. U bent bijvoorbeeld nu ook verantwoordelijk voor de extra zorg, sociale werkvoorzieningen en jeugdzorg. Hierdoor krijgt u met fiscale en financiële vraagstukken te maken waar u goed op voorbereid wilt zijn.
     
 • Samenwerkingsverbanden: Door kostenefficiency en professionalisering ontstaan steeds meer samenwerkingen tussen overheidsinstellingen. Niet alleen tussen gemeenten, maar ook met waterschappen, provincies, veiligheidsregio’s (brandweer), openbare lichamen en de GGD. Als u activiteiten aan andere partners overlaat, houdt u vaak wel de verantwoordelijkheid. Maar wat is de meest optimale manier van samenwerken? En welke impact heeft dit op uw (financiële) processen en (onderlinge) informatievoorziening? De specialisten van Mazars brengen de fiscale kansen en risico’s voor u in kaart.
     
 • Vennootschapsbelasting: Per 1 januari 2016 zijn overheidsinstellingen, onder bepaalde voorwaarden, verplicht om vennootschapsbelasting af te dragen. Voor die tijd zal u na moeten gaan of u belastingplichtig bent of dat u van VPB vrijgesteld kunt worden. Zijn uw VPB plichtige activiteiten optimaal gestructureerd, waardoor de belastinglast zo laag mogelijk is?
     
 • Werkkostenregeling: Per 1 januari 2015 valt elke instelling onder de werkkostenregeling (WKR). Heeft u de WKR al juist geïmplementeerd? En benut u de kansen die de WKR u biedt optimaal? Onze specialisten maken uw organisatie WKR-proof. Bovendien ondersteunen zij u bij alle loonheffingen gerelateerde vraagstukken, zoals de fiscale gevolgen van het toepassen van een generatiepact.
     
 • Btw : De wet- en regelgeving omtrent btw is zeer complex voor overheidsinstellingen, Met name bij subsidies en samenwerkingsverbanden krijgt u met complexe regels te maken. Onze specialisten helpen u een mogelijke naheffing te voorkomen en uw kansen te benutten.
     
 • Verslaggeving: Uw jaarverslagen, begrotingen en jaarrekeningen moeten aan steeds strengere eisen voldoen, mede door het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De BBV is ook continu in beweging. Voldoet uw verslaggeving aan deze eisen?

De specialisten van Mazars gaan deze en andere uitdagingen samen met u te lijf, zodat u de risico’s kunt beperken en kansen optimaal kunt benutten.

Onze aanpak

Onze specialisten beschikken over de juiste vak- en sectorkennis en expertise. Zij verstaan hun vak en zijn bekend met de fiscale en financiële vraagstukken waar u als overheid mee te maken krijgt. Met een proactieve en oplossingsgerichte aanpak krijgt u concrete en praktische voorbeelden waarmee u uw beleid de juiste invulling kunt geven.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de uitdagingen voor overheidsinstellingen en wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Sander van Kreijl, belastingadviseur (per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 23 12) of met Jankhim Han, registeraccountant (per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 17 34). Zij helpen u graag verder. 

Share