5 Vragen aan: Van Wijngen International B.V.

Vijf vragen aan mevr. Greta van Wijngen, Van Wijngen International B.V. en aan de Mazars adviseur van Van Wijngen International B.V., Marc van Gurp.

Hoe krijgen ondernemers inspiratie? Hoe kijken zij naar markttrends en waar vinden zij nieuwe ideeën? Bij Mazars vinden we die inspiratie bij onze klanten. Bij ondernemers die verder kijken, die denken in oplossingen en uitdagingen. Die waarde creëren door kennis te delen. Mazars gelooft in het maken van de verbinding. Wat komt er op ondernemers af? Welke markttrends zijn relevant? En hoe gaan ze om met de bijbehorende kansen? U leest het in de dubbelinterviews van de ondernemers en hun Mazars adviseurs.

Vakgebied

1. Wat ziet u als de grootste uitdaging in uw vakgebied of branche?

GvW: "Het is en blijft een uitdaging om winst te maken. De concurrentie is groot. Het is lastig opboksen tegen bedrijven die goedkope buitenlandse krachten inhuren. Op lange termijn geloven wij dat service, duidelijkheid en transparantie het verschil gaat maken. Daar heeft de klant het meest aan en het geeft ons ook voldoening."

MvG: "Nog meer nadruk op het begeleiden en adviseren van klanten. Wij controleren echt niet alleen jaarrekeningen, onze kennis reikt verder. Een voorbeeld: een klant in de transportsector rijdt in het buitenland met Franse chauffeurs. Vanwege ons internationale netwerk is kennis over buitenlandse wetgeving gewaarborgd. Daarmee ontzorgen we de klant."

 

Zakelijk

2. Welke kansen ziet u in de komende 12 maanden?

GvW: "Ik ben blij om te zien dat de markt licht aantrekt. We hopen dat die trend zich voortzet. Dit biedt kansen voor het  vergroten van het aantal wagens op de weg, maar bovenal dat de vrachtprijzen wat kunnen stijgen. Op termijn hopen we een deel van de beschikbare transporten uit te besteden en/of dat we met meer charters kunnen werken. Hierdoor zijn we  flexibeler in periodes van laagconjunctuur."

MvG: "We zien veel kansen in het internationale MKB-segment. Laatst nog had ik inspirerend gesprek voor een samenwerking in Brazilië. Ook leveren veranderingen in de wet soms mogelijkheden op. Bedrijven moeten tegenwoordig vaker van accountant wisselen. Op dat soort ontwikkelingen zijn we alert."

 

Persoonlijk

3. Wie is voor u de meest inspirerende ondernemer?

GvW: "Dat vind ik een lastige vraag. Ik vind het moeilijk om een ondernemer aan te wijzen. Wat mij sowieso  fascineert zijn ondernemers die slim inspelen op de verandering van het consumentengedrag. Denk bijvoorbeeld aan het groeiende aanbod van webshops."

MvG: "Iemand die ondanks een terugval in de economie kansen ziet en durft te investeren. Daar heb ik respect voor. Daarnaast zie ik een groeiend aantal zelfstandig ondernemers. Deels ingegeven door de economische situatie, maar vaak ook een bewuste keuze. Die ondernemers vallen niet terug op een werkgever, maar geloven in eigen creativiteit."

 

Accountancy / Belastingadvies

4. Kunt u een voorbeeld geven hoe u kennis omzet in kansen?

GvW: "Wij kunnen terugvallen op 25 jaar ervaring in de branche. Onderweg heb ik geleerd waarover klanten echt tevreden zijn en waardoor je het vertrouwen van deze klanten kunt verdienen. Zo geloven wij nog steeds in de meerwaarde van een eigen wagenpark. Dat biedt kansen en mogelijkheden om snel in actie te komen, wanneer de klant daar om vraagt. Onze eigen chauffeurs zijn namelijk makkelijker inzetbaar waar nodig. Daarnaast is kennis van de Franse taal een belangrijke tool voor het maken van duidelijke afspraken met klanten."

MvG: "Bedrijven kunnen besparen op vennootschapsbelasting via de zogenaamde Innovatiebox. Alle winst uit innovatieve activiteiten komen in deze box terecht. Wij constateerden dat  bedrijven hier nauwelijks gebruik van maakten, regelgeving was te moeilijk. Samen met de belastingdienst hebben een begrijpelijk model bedacht. Sindsdien helpen wij meer bedrijven op dit vlak."

 

Economie

5. Wat vindt u van het ondernemersklimaat in Nederland?

GvW: "Regelgeving maakt het voor ondernemers soms moeilijk om het hoofd boven water te houden. Een voorbeeld. Het ontslagrecht is in Nederland gebonden aan strenge regels. In beginsel is dat goed, ik vind wel dat we daar in doorschieten. Wil je het ondernemersklimaat een boost geven, moet je ook daar serieus naar kijken. Daarnaast wordt je overladen met diverse soorten opgaven van het CBS, die veel tijd in beslag nemen en onnodige kosten met zich meebrengen."

MvG: "Ik vind dat er te lang onduidelijkheid heeft bestaan over het ontslagrecht. Dit veroorzaakt onzekerheid in  het bedrijfsleven. Bij werkgevers, maar ook werknemers. Dat houdt me wel bezig. Daarnaast vind ik dat sommige banken bizarre eisen stellen voor het verlenen van krediet. Beiden doen het ondernemersklimaat geen goed."

Share