Klant aan het woord: Enercon Benelux B.V.

“Vertrouwen hebben dat de zaken goed geregeld worden” Voor Albert Branderhorst, commercial manager bij Enercon Benelux B.V., is dit vertrouwen een belangrijke factor in de samenwerking met Mazars.

Albert Branderhorst stuurt de interne organisatie van Enercon Benelux aan en heeft een bewuste keuze gemaakt om de salarisadministratie uit te besteden aan Mazars. “De focus van een groeiende organisatie ligt op andere zaken dan de salarisadministratie. Mazars adviseert en ontzorgt onze interne organisatie in het volledige proces van salarisadministratie op een flexibele en snelle manier, waarbij ook nog eens de continuïteit is gewaarborgd. Mazars vult onze wensen in, denkt mee en zorgt ervoor dat (actuele) wet- en regelgeving op de juiste manier wordt toegepast en geïmplementeerd. Daarnaast worden online IT tools  ingezet om een optimale samenwerking te bewerkstelligen.”

Groeiende, internationale organisatie

Enercon Benelux bouwt op projectbasis windmolens. Deze projectmatige aanpak vraagt om een flexibele schil van (lokale) arbeidskrachten. Naast de bouw verzorgt Enercon Benelux het onderhoud van en de service aan windmolens, waarvoor vaste medewerkers in dienst zijn. Als onderdeel van een internationale organisatie werkt Enercon Benelux met buitenlandse arbeidskrachten en worden Nederlandse arbeidskrachten naar het buitenland uitgezonden. Met het oog op de complexe wet- en regelgeving vraagt het proces van salarisadministratie om kennis en kwaliteit. Bovendien is het van groot belang dat het proces van informatievoorziening (managementrapportages e.d.) voor alle betrokkenen soepel verloopt.

Goede verstandhouding

Twee keer per jaar sparren Enercon Benelux en Mazars over de processen en de verbeterpunten waarbij vooral vooruitgekeken wordt; niet alleen naar de dienstverlening op zich maar vooral ook naar ontwikkelingen in tooling die Enercon Benelux verder helpen.

Share