Klachtenregeling

Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening moedigen wij u aan dit te bespreken met de betrokken (leidinggevende) medewerkers van Mazars. Mocht dat echter niet tot een oplossing leiden of mocht om enige reden de voorkeur worden gegeven aan een klacht, dan kan gebruik worden gemaakt van onze Klachtenregeling.

Een klacht kan per e-mail worden ingediend via clientservices@mazars.nl of per post aan:

Clientservices Mazars
p/a Bestuurssecretariaat
Postbus 23123
3001 KC Rotterdam

Na ontvangst van uw klacht zult u een ontvangstbevestiging van ons ontvangen.

Voor nadere details omtrent de klachtenprocedure verwijzen we u naar onze klachtenregeling hieronder.

Document

Mazars klachtenregeling.pdf
Mazars klachtenregeling.pdf