Klokkenluidersregeling

Mazars streeft een zo hoog mogelijke standaard na op het gebied van kwaliteit en integriteit. Toch kunnen er zich incidenten voordoen die verder gaan dan twijfel of onvrede over onze dienstverlening. Daar waar het gaat om (vermoedens van) misstanden die verband houden met de beroepsuitoefening binnen en/of de bedrijfsvoering van Mazars, kan gebruik worden gemaakt van onze Meldregeling.

De meldregeling is tevens bedoeld om de bescherming van de melder zoveel als mogelijk te waarborgen. Voor nadere details omtrent het melden van (vermoedens van) misstanden en de bescherming van de melder wordt verwezen naar de Meldregeling hieronder.

Document

Mazars Klokkenluidersregeling
Mazars Klokkenluidersregeling