Periodieke rapportering en jaarrekening

Maand- en kwartaalrapportages zijn in veel internationale ondernemingen belangrijke instrumenten in de aansturing en beheersing van de bedrijfsvoering. Mazars helpt ondernemingen om deze rapportages snel en betrouwbaar op te stellen op basis van de financiële administratie, zodat het management dit instrument optimaal kan benutten.

Mazars kan vanzelfsprekend ook de jaarrekening opstellen. Kennis van de Nederlandse wet- en regelgeving voor jaarverslaglegging en IFRS of US GAAP is daarbij vanzelfsprekend.

Share