Verplaatsing van de feitelijke leiding van een bv én activiteiten naar buitenland

Het verplaatsen van een bv en / of activiteiten van Nederland naar het buitenland kunnen allerlei fiscale gevolgen hebben. Onder bepaalde omstandigheden kan dit leiden tot een substantiële besparing (of verhoging) van de verschuldigde winstbelasting.

Fiscale gevolgen

Verplaatst u een bv of activiteiten van Nederland naar het buitenland, dan kan dat de volgende fiscale gevolgen hebben:

  • Een Nederlandse bv wordt geacht voor fiscale doeleinden gevestigd te zijn in het land waar de werkelijke (feitelijke) leiding is gevestigd en waar de daadwerkelijke beslissingen door de directie worden genomen. Als de bv en alle activiteiten feitelijk uit Nederland zijn verplaatst, dan is de bv doorgaans aan de winstbelasting van het land van feitelijke vestiging onderworpen. Nederlandse vennootschapsbelasting zal dan waarschijnlijk niet langer verschuldigd zijn. Omdat de bv naar Nederlands recht is opgericht, blijft de bv in beginsel wel aangifteplichtig in Nederland.
  • Heffing van Nederlandse vennootschapsbelasting blijft aan de orde indien de bv een vaste inrichting, zoals een kantoor, vestiging of vaste vertegenwoordiger in Nederland achter laat. De winst van een Nederlandse vaste inrichting blijft belast met Nederlandse vennootschapsbelasting.
  • De (feitelijke) verplaatsing van een bv naar een ander land leidt tot een eindafrekening voor toepassing van de Nederlandse vennootschapsbelasting over de naar het buitenland ‘verplaatste’ stille reserves en goodwill.
  • Verplaatst u de feitelijke leiding, alle of een deel van de bedrijfsactiviteiten en goederen van het ene naar het ander land, dan kan dit gevolgen hebben voor de omzetbelasting. 

Meer weten?

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft voor het feitelijk verplaatsen van uw bv naar het buitenland? Praat dan eens met Erik Stroeve per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 24 55. Hij helpt u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op »

Word lid van onze nieuwsbrief »

Bekijk ook:

Emigratie

Emigratie

Een emigratie kan gevolgen hebben voor uw fiscale positie. Dit hangt onder andere af van de wet-...

Share