Emigratie

Bent u voornemens om van Nederland naar het buitenland te verhuizen? Dan wilt u op voorhand dat de fiscale en juridische aspecten van zo’n verhuizing geregeld zijn.

Inkomstenbelasting 

Op basis van de wetgeving van het nieuwe woonland, zal u waarschijnlijk aldaar over uw volledige (wereld) inkomen belast worden. Bovendien zal Nederland u als buitenlands belastingplichtige in de inkomstenbelasting blijven betrekken voor uw Nederlands inkomen, bijvoorbeeld ten aanzien van Nederlands onroerend goed of winst uit uw Nederlandse onderneming. Om dubbele belastingheffing te voorkomen, verleent uw nieuwe woonland  u doorgaans een voorkoming van dubbele belasting voor de buitenlandse (Nederlandse) inkomsten. 

Een emigratie kan voordelige impact op uw fiscale positie hebben, maar ook nadelige. Dit is afhankelijk van de wetgeving van het nieuwe woonland. Een emigratie biedt vaak fiscale planningsmogelijkheden, aangezien belastingtarieven en belastinggrondslagen van landen onderling verschillen, zoals ten aanzien van de meerwaarde op aanmerkelijk belangaandelen. Pensioenproblematiek en aanmerkelijk belang zijn vaak relevante thema´s bij een emigratie.

Conserverende aanslag aanmerkelijk belang

Emigreert u als aanmerkelijk belanghouder met een aandelenbelang van ten minste 5% in een vennootschap, vanuit Nederland naar het buitenland? Dan wordt dat gezien als een fictieve vervreemding van uw aanmerkelijk belang. Dit betekent dat u 25% inkomstenbelasting verschuldigd bent over het verschil tussen de waarde van de aandelen op het emigratiemoment én de verkrijgingsprijs.

U hoeft echter niet direct af te rekenen. Op verzoek zal een conserverende aanslag inkomstenbelasting worden vastgesteld. Daarbij krijgt u uitstel van betaling voor een periode van (circa) 10 jaar. Gedurende deze 10 jaarstermijn mag u op straffe van invordering van de conserverende aanslag de aandelen niet vervreemden, geen kapitaal terugbetalen alsmede de winstreserves niet voor 90% of meer uitkeren. Na deze 10 jaarstermijn zal de conserverende aanslag worden kwijtgescholden. Een emigratie biedt kansen om uw aandelenbelang, na de 10 jaarstermijn, afhankelijk van de belastingwetgeving in uw nieuwe woonland, onbelast of laag belast af te wikkelen.

Feitelijke leiding van uw BV

Een emigratie van een directeur/groot aandeelhouder kan - afhankelijk van de feiten en omstandigheden - tot een verplaatsing van de feitelijke leiding van de BV of (buitenlandse) rechtsvorm leiden. 

Sociale verzekeringsplicht 

De vraag waar u na uw emigratie sociaal verzekerd bent, hangt af van het woonland, het land (of de landen) waar u werkzaam bent en op welke wijze de werkzaamheden worden verricht (in loondienst dan wel als zelfstandige). Daarbij ontstaat de vraag waar u verzekerd bent voor uw ziektekosten en of u gebruik kunt blijven maken van de medische voorzieningen in Nederland. Laat u vooraf goed informeren.

Huwelijksvermogensrecht, erfrecht en erf- en schenkbelasting 

In uw nieuwe woonland zult u geconfronteerd worden met het aldaar geldende huwelijksvermogensrecht en erfrecht. Bij een emigratie zal bijvoorbeeld nagegaan moeten worden of er een eventueel conflict ontstaat met uw (Nederlandse) huwelijkse voorwaarden en/of testament en of dit aanpassing behoeft.

Als u ten tijde van inwonerschap in uw (nieuwe) woonland een schenking wilt doen of onverhoopt komt te overlijden, dan zijn de verkrijgers in uw woonland doorgaans onderworpen aan de schenk- en erfbelasting . Bepaalde landen kennen hoge successie- en schenkingsbelastingtarieven. Andere landen heffen juist geen erf- en schenkbelasting bij verkrijgingen door echtgenoten en / of kinderen. Mazars adviseert u graag over de estate planningsmogelijkheden

U dient er rekening mee te houden dat u als Nederlander de eerste 10 jaren na emigratie voor de schenk- en erfbelasting nog geacht wordt in Nederland te wonen. Bij een schenking binnen de 10 jaarstermijn door iemand met de Nederlandse nationaliteit, zal de verkrijger in principe Nederlandse schenkbelasting verschuldigd zijn. 

Praktische zaken

Als u emigreert krijgt u niet alleen met fiscale en juridische zaken te maken. Praktische zaken, zoals uw verhuisboedel, in- en uitschrijving bevolkingsregister en uw auto c.q. kenteken, kunnen ook impact hebben. Wij staan u bij zodat u zorgeloos naar het buitenland kunt emigreren. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de fiscale aspecten van emigratie? Praat dan eens met Erik Stroeve per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 24 55. Hij helpt u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op »

Word lid van onze nieuwsbrief »

Bekijk ook:

Share