Verplaatsing van de feitelijke leiding van een BV én activiteiten naar buitenland

Een BV en / of activiteiten van Nederland naar het buitenland verplaatsen kan allerlei fiscale gevolgen hebben. Het kan onder omstandigheden tot een substantiële besparing (of verhoging) van de verschuldigde winstbelasting leiden.

Fiscale gevolgen

Verplaatst u een BV of activiteiten van Nederland naar het buitenland, dan kan dat de volgende fiscale gevolgen hebben:

  • Een Nederlandse BV wordt voor fiscale doeleinden geacht te zijn gevestigd in het land waar de werkelijke (feitelijke) leiding is gevestigd en de daadwerkelijke beslissingen door de directie worden genomen. De plaats van de feitelijke leiding wordt beoordeeld aan de hand van de feiten en omstandigheden. Naar welk recht de vennootschap is opgericht, is niet beslissend.
  • Indien de BV alsmede alle activiteiten feitelijk uit Nederland zijn verplaatst, dan zal de BV doorgaans aan de winstbelasting in het land van feitelijke vestiging onderworpen zijn en niet langer Nederlandse vennootschapsbelasting verschuldigd zijn. Omdat de BV naar Nederlands recht is opgericht, blijft de BV in beginsel wel aangifteplichtig in Nederland.
  • Heffing van Nederlandse vennootschapsbelasting blijft aan de orde indien de BV een vaste inrichting, zoals een kantoor, vestiging of vaste vertegenwoordiger in Nederland achter laat. De winst van een Nederlandse vaste inrichting blijft belast met Nederlandse vennootschapsbelasting.
  • De (feitelijke) verplaatsing van een BV naar een ander land leidt tot een eindafrekening voor toepassing van de Nederlandse vennootschapsbelasting over de naar het buitenland “verplaatste” stille reserves en goodwill. Er kan uitstel van betaling worden verkregen. Vaak zal Nederland na verplaatsing van de BV en hoofdkantooractiviteiten haar recht om dividendbelasting te heffen eveneens verliezen. De fiscale gevolgen zijn veelal afhankelijk van het land waar de BV na verplaatsing feitelijk is gevestigd. Betreft dit een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft of niet? Dit geldt ook voor de heffing van dividendbelasting.

Verplaatst u de feitelijke leiding, alle of een deel van de bedrijfsactiviteiten, goederen en dergelijke van het ene naar het ander land, dan kan dit gevolgen hebben voor de omzetbelasting. Hierbij moet u denken aan een registratieplicht in het andere land. Dit geldt ook voor de loonbelasting. Deze gevolgen kunnen enorme impact op uw onderneming hebben. Laat u daarom vooraf goed informeren. 

Meer weten?

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft voor het feitelijk verplaatsen van uw BV naar het buitenland? Praat dan eens met Erik Stroeve per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 24 55. Hij helpt u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op »

Word lid van onze nieuwsbrief »

Bekijk ook:

Emigratie

Emigratie

Bent u voornemens om van Nederland naar het buitenland te verhuizen? Dan wilt u op voorhand dat...

Share