Emigratie

Een emigratie kan gevolgen hebben voor uw fiscale positie. Dit hangt onder andere af van de wet- en regelgeving van het nieuwe woonland en van de verschillende belastingtarieven en belastinggrondslagen van landen.

Inkomstenbelasting 

Op grond van de wetgeving van het nieuwe woonland wordt u waarschijnlijk daar over uw volledige (wereld)inkomen belast. Bovendien zal Nederland u als buitenlands belastingplichtige in de inkomstenbelasting blijven betrekken voor uw Nederlandse inkomen. Bijvoorbeeld ten aanzien van Nederlands onroerend goed of winst uit uw Nederlandse onderneming. Om dubbele belastingheffing te voorkomen, verleent uw nieuwe woonland u doorgaans een voorkoming van dubbele belasting voor de buitenlandse (Nederlandse) inkomsten. 

Sociale verzekeringen

Waar u na uw emigratie sociaal verzekerd bent hangt af van het woonland, het land (of de landen) waar u werkzaam bent en op welke wijze de werkzaamheden worden verricht (in loondienst dan wel als zelfstandige).

Laat u vooraf goed informeren waar u verzekerd bent voor uw ziektekosten en of u gebruik kunt blijven maken van de medische voorzieningen in Nederland.

Huwelijksvermogensrecht, erfrecht en erf- en schenkbelasting 

In uw nieuwe woonland gelden wellicht andere regels omtrent huwelijksvermogensrecht en erfrecht. Bij een emigratie kan hierdoor een conflict ontstaan met uw (Nederlandse) huwelijkse voorwaarden en / of testament. Ga vooraf goed na of dit aangepast moet worden.

Ook op het gebied van erfrecht en erf- en schenkbelasting kunnen andere regels gelden. Als u ten tijde van uw inwonerschap in uw (nieuwe) woonland een schenking wilt doen of onverhoopt komt te overlijden, dan zijn de verkrijgers in uw woonland meestal onderworpen aan schenk- en erfbelasting. Bepaalde landen kennen hoge successie- en schenkingsbelastingtarieven. Andere landen heffen juist geen erf- en schenkbelasting bij verkrijgingen door echtgenoten en / of kinderen. 

Houdt er rekening mee dat u als Nederlander binnen de eerste 10 jaar na emigratie nog geacht wordt in Nederland te wonen. Bij een schenking binnen de 10-jaarstermijn door iemand met de Nederlandse nationaliteit is de verkrijger in principe Nederlandse schenkbelasting verschuldigd. 

Overige aandachtspunten

Als u emigreert, krijgt u niet alleen met fiscale en juridische zaken te maken. Praktische zaken, zoals uw verhuisboedel, in- en uitschrijving bevolkingsregister en uw kenteken dienen ook geregeld te worden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de fiscale aspecten van emigratie? Praat dan eens met Erik Stroeve per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 24 55. Hij helpt u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op

Word lid van onze nieuwsbrief

Share