Horizontaal toezicht

Sinds enkele jaren maakt de Belastingdienst afspraken met ondernemers over onder meer de wijze en het tijdstip van aanleveren van gegevens en de kwaliteit van die gegevens. Deze manier van werken is gebaseerd op afspraken, die vooraf gemaakt worden. Dit leidt tot minder verticaal toezicht, zoals uitgebreide boekenonderzoeken en wordt daarom horizontaal toezicht genoemd.

Tax Control Framework

Horizontaal toezicht is gebaseerd op wederzijds vertrouwen: een open relatie tussen u en de Belastingdienst, waarin fiscale kwesties snel behandeld kunnen worden. Hierdoor kan zoveel mogelijk in de actualiteit worden gewerkt, waardoor de controles achteraf minder intensief hoeven te zijn. Daar tegenover staat dat de Belastingdienst ook om enige zekerheid vraagt: bij uw onderneming moet sprake zijn van een risicomanagementsysteem, in dit verband ook wel tax control framework genoemd.

Ervaringen

Een aantal zeer grote ondernemingen die hebben meegedaan aan een proef met horizontaal toezicht van de Belastingdienst, is hierover erg tevreden, blijkt uit onderzoek. Volgens de onderzochte bedrijven is deze werkwijze efficiënter en effectiever en leidt het tot een verbetering van het vestigingsklimaat.

Een keuze

Het al dan niet overgaan tot horizontaal toezicht is een keuze. Het is daarom goed om vooraf alle voors en tegens af te wegen. Mazars heeft een team professionals, dat uw organisatie hierin kan adviseren. Het team kan u ook bijstaan bij het beoordelen of creëren van een tax control framework.

Onze aanpak

  • Binnen wettelijke kaders de grenzen opzoeken
  • Kostenbewust meedenken, ook op strategisch niveau 
  • Creëren en controleren

Share