Immigratie en remigratie

Bij immigratie of remigratie vanuit het buitenland naar Nederland krijgt u met diverse fiscale aspecten te maken. Bijvoorbeeld op het gebied van inkomstenbelasting en sociale zekerheid. Wij hebben voor u enkele aandachtsgebieden op een rij gezet.

Inkomstenbelasting

Een inwoner van Nederland die inkomsten geniet en / of vermogen aanhoudt in het buitenland kan naast de Nederlandse inkomstenbelasting worden geconfronteerd met buitenlandse belastingheffing.

  • Wonen in Nederland, belastingplichtig in het buitenland

Als inwoner van Nederland bent u Nederlandse inkomstenbelasting verschuldigd over uw gehele, wereldwijde inkomen. Uw Nederlandse én buitenlandse spaartegoeden vallen bijvoorbeeld beiden onder de vermogensrendementsheffing van box 3. Ontvangt u salaris uit het buitenland of heeft u een vakantiewoning in het buitenland? Dan betrekt Nederland dit eveneens in de grondslag voor de inkomstenbelasting. Het land waar het salaris uit afkomstig is of waar de vakantiewoning is gelegen, zal vaak ook belasting willen heffen. Om een dubbele belastingheffing te voorkomen, verleent Nederland in dergelijke situaties en onder voorwaarden een voorkoming van dubbele belasting voor het buitenlandse inkomen c.q. buitenlandse vermogensbestanddelen.

  • Wonen in het buitenland, belastingplichtig in Nederland

Het land waarvan u inwoner bent, zal waarschijnlijk (inkomsten)belasting heffen over uw gehele, wereldwijde inkomen. Geniet u inkomsten of houdt u vermogen aan in Nederland, dan zal Nederland u als buitenlands belastingplichtige in de inkomstenbelasting betrekken. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen in de volgende situaties:

  • U ontvangt salaris van een Nederlandse werkgever
  • U ontvangt winst uit uw Nederlandse onderneming
  • U ontvangt bepaalde uitkeringen uit Nederland
  • U bezit in Nederland gelegen onroerend goed en inkomsten uit kwalificerende aandelenbelangen in een in Nederland gevestigde vennootschap

Het aanhouden van een Nederlandse bankrekening leidt daarentegen niet direct tot heffing van de Nederlandse inkomstenbelasting.

Het land waar u inwoner van bent, verleent doorgaans een voorkoming van dubbele belasting voor het inkomen uit Nederland.

  • Binnenlandse belastingplicht voor buitenlandse belastingplichtige

Per 1 januari 2015 is de keuzeregeling voor binnenlandse belastingplicht vervallen en is een nieuwe, niet facultatieve regeling ingevoerd. Wilt u als binnenlandse belastingplichtige behandeld worden, dan moet 90% of meer van uw inkomen uit Nederland komen. 

Sociale verzekeringen

Bij immigratie of remigratie krijgt u te maken met de sociale zekerheidswetgeving in Nederland.

Erf- en schenkbelasting

Doet u ten tijde van uw inwonerschap in Nederland een schenking of komt u te overlijden, dan is Nederlandse schenk- en erfbelasting verschuldigd. 

Share