Innovatiefaciliteiten: WBSO, RDA, Innovatiebox

Innovatie is voor de Nederlandse kenniseconomie van doorslaggevend belang. De Nederlandse overheid wil (technische) innovatie dan ook graag stimuleren. In dat kader zijn de WBSO, de RDA en de Innovatiebox in het leven geroepen. Drie interessante fiscale faciliteiten waarmee u een forse belastingbesparing kunt behalen. Meer weten over deze fiscale faciliteiten voor innovatie?

WBSO - Tegemoetkoming loonkosten R&D

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een fiscale faciliteit die een deel van de loonkosten voor R&D werkzaamheden compenseert middels een korting op de af te dragen loonbelasting. Dit voordeel kan oplopen tot 35% - en voor starters zelfs 50% - van de aan R&D gerelateerde loonkosten! 

WBSO kan worden aangevraagd voor R&D werkzaamheden die technisch nieuw zijn voor uw onderneming en bestaan uit:

  • Technisch wetenschappelijk onderzoek
  • Technische product- en procesontwikkeling (ontwikkeling van fysieke producten en productieprocessen)
  • Onderzoek naar de technische en organisatorische haalbaarheid van een R&D-project
  • Technisch onderzoek gericht op het significant verbeteren van een productieproces

Naast het voordeel voor de loonbelasting dat kan worden behaald met de WBSO, vormt de WBSO het toegangsticket tot de RDA en de Innovatiebox.

RDA - Tegemoetkoming overige kosten R&D

Voorheen compenseerde de Research and Development Aftrek (RDA) een deel van de overige R&D kosten, zoals de materiaalkosten en uitgaven, die zijn gerelateerd aan de WBSO projecten. Per 1 januari 2016 is de RDA samengevoegd met de WBSO.

Komt u in aanmerking voor de WBSO? Mazars ondersteunt u graag bij de aanvraag van de beschikking en brengt de kosten en uitgaven voor u in kaart.

Innovatiebox – Verlaging vennootschapsbelasting

De Innovatiebox belast innovatieve winsten effectief met slechts 5% vennootschapsbelasting. Voorwaarde is dat deze winsten voortkomen uit een zelf onder de WBSO noemer ontwikkeld immaterieel vast activum zoals een product, een proces en software (of waarvoor een octrooi of patent is verleend). De Innovatiebox is niet toegankelijk voor ondernemers in de inkomstenbelasting. 

Wilt u weten welk fiscaal voordeel u met de innovatiebox kunt behalen? Middels een quick scan adviseren wij u over de mogelijkheden voor uw onderneming.

Meer weten?

Wilt u met ons doorpraten over welk fiscaal voordeel innovatie uw organisatie kan bieden? Praat dan eens met Eric Klein Hesseling via eric.kleinhesseling@mazars.nl of 088 277 23 84. Hij helpt u graag verder. 

Neem vrijblijvend contact op »

Word lid van onze nieuwsbrief »

Share