Tax compliance en outsourcing

"Assistentie bij het opstellen van Nederlandse en buitenlandse fiscale aangiften bij grensoverschrijdende activiteiten"

Bent u met uw Nederlandse onderneming actief in het buitenland of bent u voornemens dit te doen? Dan wordt u geconfronteerd met diverse buitenlandse fiscale formaliteiten en aangifteverplichtingen. Denkt u eens aan de verplichtingen op het gebied van loon-, omzet- en vennootschapsbelasting. Ook voor buitenlandse ondernemingen die in Nederland activiteiten verrichten, krijgen hiermee te maken. U wilt niet voor verrassingen komen te staan. De adviseurs van Mazars nemen uw zorgen volledig uit handen.

Buitenlandse activiteiten door Nederlands bedrijf

Als Nederlandse onderneming met buitenlandse activiteiten krijgt u in de volgende situaties met belastingheffing en fiscale verplichtingen te maken:

  • U heeft een werknemer (Nederlands, lokaal of buitenlands) die voor langere tijd in het buitenland tewerk gesteld of uitgezonden is. Dit kan leiden tot inhouding van buitenlandse loonbelasting en/of sociale zekerheid
  • Het verwerven van goederen en het openen van een magazijn of vestiging in het buitenland. In dit geval krijgt u te maken met buitenlandse BTW registratie en buitenlandse BTW (aangifte)verplichtingen
  • U opent een vestiging, fabriek of kantoor of u heeft een vaste vertegenwoordiger in een ander land die de buitenlandse onderneming (hoofdhuis) mag binden. In dit geval bent u belastingplichtig in het buitenland op het gebied van loon-, omzet- en vennootschapsbelasting
  • Indien uw bedrijf een buitenlandse deelneming aanhoudt of opricht zal de buitenlandse deelneming zelf onderworpen worden aan diverse heffingen, zoals de heffing van winst-, omzet- en/of loonbelasting en eventuele andere lokale heffingen.

Activiteiten in Nederland door buitenlands bedrijf

Buitenlandse ondernemingen die activiteiten in Nederland ontplooien of willen opstarten, krijgen juist met fiscale verplichtingen in Nederland te maken:

  • Een Nederlandse werknemer in dienst nemen die de Nederlandse markt gaat bedienen leidt vaak tot inhoudingsplicht van de buitenlandse onderneming in Nederland voor de loonbelasting en sociale zekerheid
  • Buitenlandse werknemers naar Nederland uitzenden kan onder bepaalde omstandigheden ook leiden tot inhoudingsplicht in Nederland
  • Bij het verwerven van goederen of openen van een magazijn in Nederland wordt een buitenlandse onderneming in Nederland met diverse formaliteiten op het gebied van de omzetbelasting en de douane geconfronteerd
  • Het openen van een vestiging, kantoor of fabriek in Nederland of het aanstellen van een vaste vertegenwoordiger in Nederland, dan wel het aanhouden van een Nederlandse vennootschap/entiteit, zoals een BV, leidt tot belastingplicht in Nederland op het gebied van omzet-, loon- en/of vennootschapsbelasting

Wat te doen?

De fiscale verplichtingen in kaart brengen is een ding. Maar hoe zorgt u ervoor dat u ook werkelijk aan deze verplichtingen en heffingen voldoet? U moet immers tijdig en volledig juist belastingaangifte doen. De adviseurs van Mazars nemen uw zorgen volledig uit handen door u geheel of gedeeltelijk te ondersteunen bij de processen op het gebied van aangifte, fiscaliteit en/of accounting, HR en juridische zaken. Ook bij het opstarten van lokale entiteiten of nevenvestigingen kunnen wij u helpen. Met het wereldwijde netwerk van Mazars is de juiste oplossing altijd binnen handbereik.

Share