Valuation

Waarderingen spelen een belangrijke rol bij de meeste transacties, of het nu acquisities of afsplitsingen zijn, herstructureringen, werknemersparticipaties of overdracht tussen aandeelhouders als gevolg van geschillen of in het kader van opvolging. Onze valuation services bestrijken een breed scala van sectoren en ondernemingsactiviteiten van zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde ondernemingen, familiebedrijven, MKB bedrijven en financiële instellingen.

Mazars kan u helpen bij:

Waarderingen van transacties

M&A-transacties

Fairness Opinions

Herstructurering

Werknemersparticipatie

(Gedwongen) uitkoop van aandeelhouders 

Waarderingen van verslaggeving

Purchase price allocation analyse (de verwerking van een acquisitie in de jaarrekening)

Waardering van uitgegeven aandelenopties aan werknemers

Waardering van intellectuele eigendom

Impairment testing (waardering van goodwill en overige vaste activa)

Fiscale waarderingen

Fiscale herstructurering

Bedrijfsopvolging

Fiscale purchase price allocation

Aandelen en opties in het kader van werknemersparticipatie

Waardering bij geschillen

Bindend advies

Rechtbank procedures

Second opinions in het kader van rechtbank procedures

Schadeclaims

Onze aanpak

  • Wij begrijpen de complexe factoren die de waarde van een onderneming bepalen en onderwerpen deze factoren aan een diepgaande analyse
  • Wij onderkennen dat elke onderneming anders is, en stemmen onze aanpak en methode af op de unieke waardestuwers van de onderneming en de specifieke context van de waardering
  • Onze dienstverlening is objectief en onafhankelijk

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe wij u kunnen helpen met waardering? Neem dan contact op met Thomas Notenboom per e-mail (thomas.notenboom@mazars.nl) of per telefoon: +31 (0)88 277 23 32. Hij helpt u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op

Bekijk ook:

Share