Valuation

Waarderingen spelen een belangrijke rol bij de meeste transacties, of het nu acquisities of afsplitsingen zijn, herstructureringen, werknemersparticipaties of overdracht tussen aandeelhouders als gevolg van geschillen of in het kader van opvolging. Onze valuation services bestrijken een breed scala van sectoren en ondernemingsactiviteiten van zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde ondernemingen, familiebedrijven, mkb en financiële instellingen.

Mazars kan u helpen bij:

Waarderingen van transacties

 • M&A-transacties
 • Fairness Opinions
 • Herstructurering
 • Werknemersparticipatie
 • (Gedwongen) uitkoop van aandeelhouders 

Waarderingen van verslaggeving

 • Purchase Price Allocation analyse (de verwerking van een acquisitie in de jaarrekening)
 • Waardering van uitgegeven aandelenopties aan werknemers
 • Waardering van intellectuele eigendom
 • Impairment testing (waardering van goodwill en overige vaste activa)

Fiscale waarderingen

 • Fiscale herstructurering
 • Bedrijfsopvolging
 • Fiscale Purchase Price Allocation
 • Aandelen en opties in het kader van werknemersparticipatie

Waardering bij geschillen

 • Bindend advies
 • Rechtbank procedures
 • Second opinions in het kader van rechtbank procedures
 • Schadeclaims

Onze aanpak

Wij begrijpen de complexe factoren die de waarde van een onderneming bepalen en onderwerpen deze factoren aan een diepgaande analyse. Daarnaast is elke onderneming anders. Onze aanpak en methode worden daarom afgestemd op de unieke waardestuwers van de onderneming en de specifieke context van de waardering. Onze dienstverlening is objectief en onafhankelijk.

Event

Share