Optimize

De zakenwereld is continu in beweging. Ondernemers en management teams staan voor grote uitdagingen door stevige concurrentie, gespannen arbeidsmarkt, nieuwe technologieën, wetswijzigingen en andere ontwikkelingen. De dagelijkse aansturing van de onderneming en het streven naar optimale klanttevredenheid zijn slechts twee van de uitdagingen die ondernemers dagelijks bezighouden. Hierdoor blijft de focus op een verbetering van de ondernemingswaarde soms achter. De vaardigheden, tijd en middelen zijn simpelweg niet altijd beschikbaar om een langetermijnstrategie te formuleren en vervolgens te operationaliseren.

Uw uitdagingen

De Optimize-aanpak

Onze kennis zetten wij, samen met u, in om ervoor te zorgen dat de belangrijkste bedrijfsoptimalisaties en de toekomstige positionering van het bedrijf worden gerealiseerd. Hiervoor hebben wij, in samenwerking met ondernemers en managementteams, een unieke bedrijfsanalysemethode ontwikkeld: Optimize. Optimize helpt ondernemers en managers bij het identificeren van langetermijnstrategieën die leiden tot succesvolle prestaties en de optimalisering van de ondernemingswaarde. Hierdoor kunt u zich volledig blijven focussen op de belangrijke vraagstukken die voor uw bedrijfssucces zorgen.

Een belangrijk onderdeel van deze bedrijfsanalyse is The Optimize Hub. Dit online platform biedt inzicht in het gehele proces waardoor het nemen van besluiten vereenvoudigd wordt.

De voordelen

Het uiteindelijke doel is om de ondernemingswaarde te vergroten. Focus op de langetermijn resulteert in de volgende voordelen:

1. Voordelen

  • Formuleren en afstemmen van de persoonlijke doelen en de samenhang met de bedrijfsdoelstellingen
  • Identificeren van de belangrijkste acties die leiden tot succesvollere prestaties
  • Samenvatten van de risico's die een bedreiging vormen voor het realiseren van de gewenste marktpositie
  • Verbeteren van het rendement op beleggingen van de onderneming en creëren van extra zekerheid dat de langetermijnwaarde wordt geoptimaliseerd

2. Expertise

Mazars geeft ondernemers inzicht in de uitdagingen waar ze voor staan en die aandacht vragen bij het opbouwen van een succesvol bedrijf. Dankzij onze ervaring met verschillende bedrijfsvormen hebben wij de kennis om de vraag achter de vraag te stellen. Op die manier kunnen wij u helpen de kansen te identificeren die groei, duurzaam rendement en winstgevendheid kunnen opleveren voor uw bedrijf. Onze aanpak is gericht op het in kaart brengen aandachtspunten die op lange termijn de optimale ondernemingswaarde garanderen.

3. Uitdagingen

Ondernemers en managementteams staan continue voor grote uitdagingen door veranderingen zoals bijvoorbeeld wetswijzigingen. Mazars is uw veilige thuishaven in een voortdurend veranderende wereld en om u goed te kunnen adviseren, hebben wij Optimize ontwikkeld. Optimize is een unieke aanpak waarmee wij u langs deze uitdagingen navigeren, zodat u zich kunt concentreren op uw kernbedrijfsvoering en direct ondernemerssucces.

4. Focus

Optimize helpt ondernemers en management teams zich te richten op de lange termijn doelstellingen. De bedrijfsanalyse creëert inzicht in de veranderende omstandigheden, potentiële kansen en uitdagingen en zorgt ervoor dat het nemen van besluiten overzichtelijker wordt. Dit resulteert in een verbetering van de ondernemingswaarde op lange termijn.

Meer weten?

Wilt u weten hoe Optimize u kan helpen? Neem dan contact op met Remco Schoonderwoerd per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 16 45. Hij helpt u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op

Share