Controle en beoordeling jaarrekeningen

Het financieel jaarverslag biedt inzicht in de kansen en uitdagingen van uw onderneming. Het vormt de basis van uw toekomstplannen. Mazars brengt aan de hand van de jaarcijfers de kansen en risico’s van uw onderneming in kaart. Jaarcijfers zijn tot slot de financiële blauwdruk van uw onderneming. Het is een bron van waardevolle informatie en het fundament van uw toekomstplannen.

Al vroeg inzicht in de staat van uw onderneming

De accountants van Mazars helpen u aan de hand van uw jaarrekening de kansen en risico’s van uw onderneming in kaart te brengen. Zo kunt u in een vroeg stadium van het financiële jaar de hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden. De jaarrekeningcyclus is namelijk de financiële ruggengraat van uw onderneming. Daarom gaan wij al vroeg in het financiële jaar met u op zoek naar de belangrijkste financiële aandachtspunten. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Praktische aanbevelingen voor rendementsverbetering, financieringsstructuur en procesoptimalisatie
  • Een efficiënt en effectief controleproces: het hele jaar door

De interne standaarden van Mazars gaan verder dan de International Standards on Quality Control zoals die zijn opgenomen in de Nederlandse Richtlijnen voor de Accountantscontrole.

Controle of beoordeling?

Accountantscontrole van de (geconsolideerde) jaarrekening is alleen wettelijk verplicht voor grotere organisaties. Kleinere organisaties kunnen vrijwillig kiezen voor een professionele controle. Wilt u extra zekerheid, maar denkt u dat een controleopdracht iets te veel van het goede is? Dan kunt u kiezen voor een beoordeling: een analyse van uw cijfers. Zo heeft u een deskundig en onafhankelijk oordeel over de jaarrekening voordat u deze deponeert.

Jaarrekening van de toekomst

Hoe staat uw onderneming er over vijf jaar voor? Uw jaarcijfers bieden u een waardevolle blik in de toekomst van uw onderneming. De specialisten van Mazars kunnen voor u de jaarrekening opstellen. Zo bouwt u de toekomstplannen van uw onderneming op een solide financieel fundament.

Meer informatie?