Financiële verslaggeving

Financiële verslaggeving blijft zich in een rap tempo ontwikkelen, terwijl ook accounting steeds complexer wordt, met name nu veel onderwerpen in de wet- en regelgeving worden vastgelegd.

Mazars heeft ook in Nederland een team van specialisten dat u kan ondersteunen bij vraagstukken op het gebied van financiële verslaggeving. Naast de vanzelfsprekende grondige kennis van de Nederlandse regels en IFRS, beschikt het team over een uitgebreide expertise en ervaring op het gebied van US GAAP, UK GAAP en andere internationale verslaggevingsstelsels.

Het team kan u van dienst zijn bij incidentele vraagstukken, maar u ook ondersteunen bij de periodieke omzetting van het ene verslaggevingsstelsel naar het andere, consolidatievraagstukken, purchase price allocation, share based payments, pensioenproblematiek etc.

Share