Pre-audit werkzaamheden

De controlerend accountant zal in de gesprekken over de hoogte van het controlebudget er steeds meer toe overgaan vergaande eisen te stellen aan de inhoud en de kwaliteit van het dossier dat ten grondslag ligt aan uw jaarrekening. De samenstelling van een dergelijk dossier is vaak tijdrovend en vraagt ook steeds meer specifieke deskundigheid door de toenemende regelgeving.

Mazars heeft vanuit de eigen controlepraktijk deze deskundigheid en ervaring om de medewerkers van de financiële afdeling hierbij te ondersteunen en vergaand te ontlasten.

Wij kunnen onze deskundigheid tijdens dit proces overdragen op uw eigen mensen, waardoor de onderneming op zowel korte als lange termijn aanzienlijke besparingen kan realiseren op het budget van de controlerend accountant, die u dan niet langer zal confronteren met onaangename budgetoverschrijdingen uit hoofde van meerwerk.

Downloads

Share