De impact van IFRS 16 op uw processen

Sinds 1 januari 2019 is de ‘IFRS 16 Lease-standaard’ van kracht. Alle opstellers van IFRS zijn verplicht hieraan te voldoen. Het gevolg van deze nieuwe standaard is dat leasecontracten die voorheen conform IAS 17 onder operationele leasecontracten vielen, nu op de balans moeten worden geactiveerd. Deze nieuwe regeling kan leiden tot veranderingen in uw balans en winst- en verliesrekening. Daarnaast kan het impact hebben op bankconvenanten en prestatiecijfers.

Welke uitdagingen zijn er bij de overgang naar IFRS 16?

Om de waarde van de leaseverplichtingen en het daarbij behorende gebruikersrecht vast te stellen, schrijft IFRS 16 voor dat alle toekomstige leasebetalingen verdisconteerd worden tot de huidige waarde door dan wel gebruik van een impliciete rentevoet of de marginale rentevoet van de entiteit. Het klinkt eenvoudig maar is dat ook echt zo?

Voor een soepele overgang naar IFRS 16 heeft u de onderstaande input nodig en dat vraagt om een aantal belangrijke keuzes en besluiten:

 • Keuze van een passend stelstel. Keuze tussen een volledige of een retrospectieve benadering.
 • Identificatie van de leasecontracten die omgezet moeten worden naar IFRS 16. Welke praktische hulpmiddelen kunnen worden toegepast?
 • Vaststellen van de leaseperiode. In veel gevallen komt deze niet overeen met de contractuele leaseperiode.
 • Vaststellen van de impliciete rentevoet of de marginale rentevoet. Berekeningen van de marginale rentevoet zijn complex, maar zijn verplicht indien gekozen wordt voor een retrospectieve benadering.
 • Selectie van een passende software oplossing voor vastlegging en verwerking van IFRS 16 data.

De combinatie van onze expertise in financiële verslaglegging, financiële analyse en IT maakt dat wij onze klanten met praktische oplossingen kunnen adviseren om te voldoen aan de complexe vereisten van IFRS 16.

Wat kunnen we voor u betekenen?

 • Advies over de keuzeopties van de overgangsmethodiek en de inzet van praktische middelen
 • Ondersteuning bij de identificatie van de leasecontracten, het vaststellen van de leaseperiode en het vastleggen van de leasedata
 • Berekening van de marginale rentevoet of impliciete rentevoet
 • Berekening van de boekhoudkundige aanpassing en opmaken van de concept openbaarmaking in de jaarrekening
 • Training in de door Mazars ontwikkelde software oplossing, gebaseerd op Excel
 • Inschatten van de impact van IFRS 16 op uw jaarrekening door diverse scenario’s op te stellen in onze Excel software oplossing

Meer weten?

Bent u benieuwd hoe wij u kunnen helpen bij de overgang naar IFRS 16? Neem dan contact op met Joeri Galas, per e-mail  of per telefoon: +31 (0)88 277 14 62 of met Zane Ferreira, per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 16 97. Zij helpen u graag verder.

Voor meer informatie over IFRS 16, vindt u hierbij onze IFRS 16 publicatie (in het Engels).

Document

The impact of IFRS 16 on your processes - 2020
The impact of IFRS 16 on your processes - 2020